ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุ ต้นเหตุของบ่อนมาจาก เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ชี้ต้องปฎิรูป มหาดไทย-ตร.

ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุ ต้นเหตุของบ่อนมาจาก เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ชี้ต้องปฎิรูป มหาดไทย-ตร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทุจริต ต้นเหตุ บ่อน จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.9 ระบุ ต้นเหตุของบ่อนพนัน คือ เจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริต ต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย ในขณะที่ร้อยละ 4.1 ระบุไม่ใช่ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.0 ระบุปลัดกระทรวงและผู้นำหน่วยราชการอื่น ๆ จำเป็นต้องออกมารับผิดชอบต่อการทุจริต ปล่อยปละละเลย ปัญหาบ่อนพนัน ต้นตอของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 6.0 ระบุ ไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.0 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตกเป็นเป้าถูกโจมตีแต่ไม่เห็นหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ออกมารับผิดชอบต่อการปล่อยปละละเลย ปัญหาบ่อนพนัน ในขณะที่ร้อยละ 11.0 ระบุไม่ใช่

ดร.นพดลกล่าวว่า นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 ระบุ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต่าง ๆ ที่ข้าราชการปล่อยปละละเลย ทุจริตต้นเหตุเกิดบ่อนพนัน ต้องร่วมรับผิดชอบกับนายกรัฐมนตรีด้วย ในขณะที่ร้อยละ 7.6 ระบุไม่ใช่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ยังเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะจัดการเด็ดขาด ข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ปล่อยปละละเลย ทุจริต ต้นเหตุบ่อนพนัน ในขณะที่ร้อยละ 11.2 ระบุไม่ใช่ ที่น่าสนใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.8 ระบุฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรได้รับการปฏิรูป ก่อนส่วนราชการอื่น ๆ แก้ปัญหาการปล่อยปละละเลย ให้เกิดบ่อนพนัน ทั่วประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 0.2 ระบุไม่ใช่ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ต้องการเห็นประชาชนมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาบ่อนพนัน พิจารณาความดีความชอบ ลงโทษวินัยและปกครอง ตำรวจ และฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในระดับพื้นที่ ชุมชนต่าง ๆ ในขณะที่ร้อยละ 6.7 ระบุไม่ใช่

ดร.นพดล กล่าวว่า “สังคม คุม สังคม” คือทางออกที่น่าพิจารณาสังเคราะห์ได้จากผลโพลนี้ โดยเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเอกฉันท์ชี้ให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นตำบลกระสุนตกเป็นเป้าถูกโจมตีโดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึง การออกมาร่วมรับผิดชอบของข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในการปล่อยปละละเลย ทุจริตต้นเหตุบ่อนพนันทั่วประเทศ ดังนั้น สังคม คุม สังคม จึงน่าจะทำให้เกิดการตัดสินใจใช้มาตรการเครื่องมือของรัฐบาลที่มีอยู่แล้ว ใช้กองกำลังของนายกรัฐมนตรีภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อำนวยการต่อต้านการทุจริต การปล่อยปละละเลยของข้าราชการจนเป็นต้นเหตุบ่อนพนัน และปัญหาทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image