คัดเลือกผลงานออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. กว่า 1,300 ผลงาน ก่อนเลือกป็อปปูลาร์โหวต

คัดเลือกผลงานออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. กว่า 1,300 ผลงาน ก่อนเลือกป็อปปูลาร์โหวต

วันนี้ (12 พฤษภาคม 64) ศาลาว่าการกทม. ดินแดง พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครจัดการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของกทม. ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ กทม. ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชน โดยเปิดให้ส่งผลงานการออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะกทม. ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา แบ่งการประกวดออกเป็น รถขยะขนาด 2 ตัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และรถขยะขนาด 5 ตัน สำหรับรุ่นนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ตกแต่งรถเก็บขยะกทม. รวมทั้งสิ้น 1,266 ผลงาน แบ่งเป็น รถขยะขนาด 2 ตัน จำนวน 846 ผลงาน และขนาด 5 ตัน จำนวน 420 ผลงาน โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และยังมีรางวัล Popular Vote อีก 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Advertisement

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และผู้แทนจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้คัดเลือกผลงานรอบแรก เหลือประเภทละ 50 ผลงาน จากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 20 ผลงาน เพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือกเป็นรางวัล popular vote ผ่านทางเฟซบุ๊กของ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์” ซึ่งจะประกาศวันที่รับโหวตให้ทราบต่อไป

สำหรับเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก 1. แนวคิดในการออกแบบ การสื่อความหมาย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมจิตสำนึกในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R 2. ด้านเนื้อหา มีความสอดคล้องกับข้อมูลการลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3. ความคิดสร้างสรรค์ อาทิ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ความแปลกใหม่/ความโดดเด่น 4. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ความสวยงาม สะท้อนหรือเชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 5. ด้านเทคนิค ทักษะความยากง่ายในการออกแบบผลงาน และความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตเพื่อใช้งานจริง ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร จากกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรุงเทพมหานครด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image