‘วราวุธ’ ชู ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข่ายทรัพยากรทั่วประเทศ

‘วราวุธ’ ชู ทส.2+4 สานพลังขับเคลื่อนเครือข่ายทรัพยากร ทั่วประเทศ

วันที่ 27 กันยายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทส.มีเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 677,150 คน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. จำนวน 259,262 คน, เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และเครือข่ายป่าชุมชน จำนวน 196,523 คน, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 122,000 คน, เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย จำนวน 40,000 คน,

เครือข่ายผู้ใช้น้ำ จำนวน 38,019 คน และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 21,346 คน ซึ่งถือเป็นกลไกเชิงพื้นที่ที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนปัญหาในท้องถิ่นตั้งแต่ผืนป่าจนถึงท้องทะเล เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือภาคประชาชนระหว่าง ทส.และประชาชนในทุกพื้นที่  และได้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

“วันนี้ประเทศไทย และโลกของเราอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ ทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยน แนวทางการทำงานต่อไปของทส.จะอยู่ภายใต้นโยบาย“ ทส.หนึ่งเดียว  ”และนโยบาย  ทส.2+4 ซึ่ง “ทส.2 ” หมายถึง การยกระดับคุณภาพการทำงานเป็น 2 เท่า และ “+4” หมายถึง การเพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงาน โดย บวกที่ 1 คือ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บวกที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการรับรู้ ตระหนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ทส. บวกที่ 3 คือ การแสวงหาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานอยู่เสมอ และบวกที่ 4 คือ มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ที่เป็นการยกระดับคุณภาพการทำงานเป็น 2 เท่า และการเพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.กล่าวว่า “เครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการในการทำงานให้สำเร็จ โดยเน้นหลักการทำงานอย่าง HAPPY หรือมีความสุข อันเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงาน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

ด้าน นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม. พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารสูงสุด ของทส.ได้พูดคุยกับเครือข่าย ทสม. และเครือข่ายอื่นๆ ในสังกัดที่มีคนฟังจำนวนมากเป็นหลักแสนคน รู้สึกดีใจและเป็นขวัญกำลังใจให้เครือข่ายทุกเครือข่ายมีความมุ่งมั่นในการช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอให้สัญญาว่าพวกเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ประภัตร’ ลุยสามชุก สั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ-เครื่องผลักดันน้ำ เร่งระบายน้ำท่วมนาข้าว พร้อมมอบถุงยังชีพ
บทความถัดไปอุดรฯลุยฉีดวัคซีน ขณะยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น ต้องชะลอแจก ATK เพื่อเตรียมที่กักตัว-รพ.สนาม