เปิด 17 จว.นำร่องเปิดเมือง 1-30 พ.ย. ปลัด สธ.ย้ำ! ปิดอีกถ้าระบาดจนเกินขีดรับมือ

เปิด 17จว.นำร่องเปิดเมือง 1-30 พ.ย. ปลัด สธ.ย้ำ! ปิดอีกถ้าระบาดจนเกินขีดรับมือ

วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงแผนรองรับการเปิดประเทศภายหลังจากที่ ศบค.เห็นชอบ ในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ว่า จะมี 17 จังหวัดนำร่อง หรือพื้นที่สีฟ้า คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ (สนามบินสุวรรณภูมิ) กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน หนองแก) เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอำ) ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง ต.จอมเทียน ต.บางเสร่ เกาะสีชัง อ.ศรีราชา) ระนอง (เกาะพยาม) เชียงใหม่ (อ.เมือง แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า) เลย (เชียงคาน) บุรีรัมย์ (อ.เมือง) หนองคาย (อ.เมือง ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ สังคม) อุดรธานี (อ.เมือง นายูง หนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม กุมภวาปี บ้านดุง) ระยอง (เกาะเสม็ด) และตราด (เกาะช้าง) โดยในการเตรียมความพร้อมของพื้นที่จะพิจารณาทั้งอัตราความครอบคลุมวัคซีน ศักยภาพการรักษาเตียงรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง อัตรการติดเชื้อรายวันต่อแสนประชากร และคะแนนการประเมินตนเองของพื้นที่ ซึ่งทั้ง 17 จังหวัด พบว่าอยู่ในเกณฑ์นี้ หากยังไม่อยู่ในช่วงเวลาอีก 14 วัน ก็จะสามารถทำให้ถึงเกณฑ์ได้ สามารถที่จะมีความพร้อม

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า สำหรับแผนการรองรับการเปิดประเทศแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ ในส่วนของกลยุทธ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง สถานที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง มาตรการ 1.การปรับระบบเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยง 11 กลุ่ม ให้สอดคล้องสถานการณ์ 2.การค้นหาเชิงรุก โดยทีมบูรณาการเคลื่อนที่ในชุมชน (CCRT) เข้าให้ถึงทุกพื้นที่โดยเร็วและต้องมีอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว 3.การดำเนินการป้องกันโรคในรูปแบบบับเบิล แอนด์ ซีล (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ แคมป์ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 4.การจัดระบบป้องกันควบคุมโรค สำหรับการเดินทางและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ตามมาตรการโควิด ฟรี เซตติ้ง (COVID Free Setting) ในสถานที่ต่างๆ รวมการใช้แอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) ในตลาด ชุมชนแออัด หอพักแออัด สถานที่พักในรูปแบบต่างๆ สถานที่ชุมชน ที่สาธาณะโดยเฉพาะที่มีการรวมกลุ่มและแออัด สถานที่ทำงาน สำนักงาน และระบบขนส่งสาธารณะ และ 5.การปรับมาตรการด้านสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การจำกัดกิจกรรม การปิดสถานที่ การรวมกลุ่ม เป็นต้น

“และกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาตรการ 1.การเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชากร และจัดหาให้เพียงพอ ซึ่งมีอย่างเพียงพอและขณะนี้คลื่นการส่งมอบวัคซีนค่อนข้างถี่ 2.การปรับแนวทางและเตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนโรคทุกระดับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 3.การปรับ และเตรียมรูปแบบการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการปรับปรุงและจัดระบบ Home and Community Isolation (HI,CI) และฮอสปิเทล ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ เข้าใจว่าการเจ็บป่วยจะอยู่ในระดับสีเขียวเป็นส่วนใหญ่แล้ว เพราะประชาชนได้รับวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตาม เตรียมรองรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงตามสัดส่วนด้วย
รวมถึงการจัดระบบบริการสำหรับAcute Covid Care และ Long Covid Care การต่อยอดการใช้แพทย์แผนไทยในการรักษาโควิด-19 กาจัดบริการดูแลด้านสุขภาพจิต 4.การเตรียมพร้อมทรัพยากรในการรองรับการดูแลรักษา 5.การปรับระบบกักกันโรค เป็นการคุมไว้สังเกตทุกประเภท 6.การเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 7.การส่งเสริมมาตรการInfection prevention and control (IPC) และการฟื้นฟูการจัดบริการโรคอื่นๆ” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีเปิดประเทศแล้วมีเหตุการณ์แพร่ระบาดเกิดเพิ่มขึ้น มีแผนรองรับการควบคุมโรคอย่างไร นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า สธ.มีการประเมินแล้วว่าแม้จะมีการระบาดซึ่งก็เป็นไปได้ แต่การฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าป้องกันโรคไม่ได้เลย เพียงแต่การป้องกันไม่ให้เป็นไม่ได้ ร้อยละ 100 อาจจะได้ ร้อยละ 60-70 ดังนั้น จำนวนการระบาดก็เกิดได้ยากขึ้น เมื่อมีผู้ติดเชื้อ ก็น่าจะอาการน้อย อย่างไรก็ตาม จะมีบางส่วนที่อาจจะมีอาการรุนแรง และต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่งมีการประมาณการณ์และเตรียมเตียงรองรับอย่างพอเพียงทั้งสถานพยาบาลสังกัด สธ.เอกชน และอื่นๆ ทั้งนี้ มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินสถานการณ์ไว้ถึงการเปิด-ปิด ด้วย สมมติมีการระบาดรุนแรงจนเกินศักยภาพก็จะมีวิธีการรองรับ

“เกณฑ์เปิด-ปิด จะดูเรื่องของศักยภาพรองรับเรื่องระบบสาธารณสุขเป็นหลัก เนื่องจากจุดหลักจะอยู่ที่ศักยภาพของการดูแลผู้ป่วย เพราะแม้จะมีการติดเชื้อจำนวนมาก แต่ผู้ป่วยไม่ได้มีอาการมากหรือรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลก็ไม่เป็นไร อย่างกรณีโรคหวัดทั่วไป ที่มีผู้ติดเชื้อมากแต่อาการไม่ได้รุนแรงก็ไม่ได้เข้ารับการรักษาใน รพ. หากเป็นหวัดที่มีอาการมากก็ต้องการรักษาใน รพ. ซึ่งโรคหวัดก็ไม่ได้รายงานว่า เป็นหวัดทุกราย แต่ผู้ป่วยหวัดที่ต้องเข้ารักษาใน รพ.จะต้องมีการรายงานทุกราย เป็นต้น” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon