ศบค.ย้ำ รบ.ให้อำนาจผู้ว่าฯปรับระดับสถานการณ์ได้-เคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตีสาม

ศบค.ย้ำ รบ.ให้อำนาจผู้ว่าฯปรับระดับสถานการณ์ได้-เคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตีสาม ให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมาตรการผ่อนคลาย

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงรายงานผลการประชุม ศบค.ชุดเล็กว่า จากที่ ศบค.ชุดใหญ่มีมติตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 35 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา วันนี้เป็นวันที่ 3 ที่ได้กลับมาดำรงชีวิตตามวิถีใหม่ ซึ่งเมื่อออกนอกบ้านจะพบว่าประชาชนทั่วไปใส่หน้ากากผ้าและอนามัย จะเห็นว่าเมื่อผ่อนคลายตามมาตรการของ ศบค.จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยขอสรุปข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 35 จำนวน 8 ข้อ ดังนี้ ปรับปรุงพื้นที่จังหวัดตามสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดในปัจจุบัน จังหวัดที่ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมการด้านบุคลากร สถานที่ และประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อดำเนินการตามมาตรการข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ เป็นการล่วงหน้า กรณีมีการแพร่ระบาดในระดับอำเภอทางผู้ว่าฯ สามารถปรับพื้นที่ย่อยของตนเองให้มีมาตรการเข้มกว่าพื้นที่จังหวัดได้

การกำหนดจำนวนบุคคลรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกิน 50 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่เกิน 100 คน พื้นที่ควบคุมไม่เกิน 200 คน โดยข้อห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรมการพิจารณาอนุญาตรวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ 4 และ 5 ข้อกำหนดฉบับที่ 30 ยังคงบังคับใช้ต่อไป อาทิ การขนส่ง การขนย้ายประชาชนเพื่อการรักษาตัว การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การบริการช่วยเหลือประชาชน การรวมกลุ่มในที่พักหรือที่ทำงาน การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกกำลังกายสถานที่ตามที่ราชการกำหนด และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต

การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ปรับเวลาเป็นเวลา 23.00-03.00 น. ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด เปิดจำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภทจนถึงเวลา 22.00 น. ขณะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เปิดให้บริการแบบไปกลับได้ โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ส่วนโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ สามารถจัดได้ถึงเวลา 22.00 น. โดยเป็นไปตามข้อปฏิบัติและมาตรการปลอดภัย

สำหรับการขนส่งสาธารณะทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภทให้ผ่อนคลายมาตรการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขให้เหมาะสมกับยานพาหนะและสภาพการเดินทาง นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทำงานแบบ Work from home เท่าที่จะปฏิบัติได้ โดยไม่กระทบกับภารกิจที่ให้บริการแก่ประชาชน ส่วนการผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือการดำเนินกิจกรรมบางประเภท ร้านเกม ตู้เกมเครื่องเล่นที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม สามารถเปิดบริการได้ในลักษณะเล่นเดี่ยวหรือเป็นคู่ แต่ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดบริการสวนสนุกและสวนน้ำไปก่อน สวนสวนสาธารณะ สนามกีฬา ฟิตเนสหรือสถานที่ออกกำลังกายทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถเปิดดำเนินการได้แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.

ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อผ่อนคลาย มาตรการสำหรับกิจการบางประเภทในอนาคต อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดให้บริการทั่วราชอาณาจักร แต่ให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมด้านสถานที่ โดยจัดสถานที่ให้มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีหรือมีระบบฟอกอากาศ พนักงานได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon