‘วีระศักดิ์-น.ต.วรวิทย์’ เยือนคณะประมง มก. เผยขวดน้ำดื่มแบบใส หายจากขยะทะเลเพียบ แต่ขวดใสเจือสีพุ่ง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวว่า วันนี้ผมและ น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยว ได้รับเชิญให้ไปเยี่ยม ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเรียนรู้กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงปฏิญญากรุงเทพ ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ในช่วงที่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรี และจัดให้ไทยเป็นเจ้าภาพริเริ่มการประชุมในประเด็นขยะทะเล เป็นการเฉพาะเมื่อ ค.ศ.2019 ซึ่งผมก็ไปร่วมในการประชุมนี้ด้วยในฐานะรัฐมนตรีท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทอีกด้านในการช่วยรณรงค์ลดขยะทะเล

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า การไปพบ ดร.ธรณ์ในวันนี้เป็นไปเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับขยะทะเลในเขตของทะเลไทย โดยเฉพาะในอ่าวไทย แหล่งรับการไหลมารวมกันของขยะที่มาตามทางน้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่ และมีบางช่วงที่ขยะจากทะเลนอกอาณาเขตอ่าวไทยถูกพัดเข้ามาเพิ่มปัญหาในอ่าวไทย สิ่งที่น่าประทับใจคือที่นี่เป็นความร่วมมือที่เป็นระดับภูมิภาคอาเซียนทีเดียว เพราะมีความสามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลจากแหล่งต่างๆ เพื่อจะวิเคราะห์ว่าไมโครพลาสติกที่ปะปนในน้ำแต่ละบริเวณมาจากพลาสติกชนิดใดบ้าง อันจะช่วยในการสืบหาว่าต้นแหล่งของขยะที่พบน่าจะมาจากกิจกรรมประเภทไหน และของใคร

นายวีระศักดิ์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องช่วยสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ระบบปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเลคือการเข้าให้ถึงข้อมูลสนามแบบเรียลไทม์ของทะเลไทยและปากแม่น้ำต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อจะสามารถบอกได้ว่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่อัตราการไหลของน้ำจากแม่น้ำ อัตราการรุกขึ้นของน้ำทะเลมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ช่วยให้คำนวณรูปแบบการเคลื่อนตัวของขยะทะเลเป็นไปได้อย่างแม่นยำเพิ่มขึ้นได้อีก

“ในการนี้ ท่านคณบดีคณะประมง และท่านผู้บริหารจากบริษัท GC ได้กรุณามาร่วมให้การต้อนรับ ในฐานะองค์กรหุ้นส่วนที่สำคัญในการจุดประกายการนำขยะทะเลกลับขึ้นมาสู่ห่วงโซ่ของการใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือที่คนไทยเริ่มรู้จักในนามกิจกรรม Up Cycling the Ocean ซึ่งช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการเก็บกวาดขยะทะเลได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นด้วย

“สิ่งที่ผมได้ทราบเพิ่มจากประสบการณ์ของ GC ก็คือบัดนี้ขวดใสของน้ำดื่มค่อยๆ หายจากทะเล เพราะเก็บขายได้ราคาพอควร (ราวกิโลกรัมละเกิน 12 บาท) แต่ขวดใสที่เจือสีต่างหากที่เก็บได้จากขยะทะเลเป็นปริมาณมากขึ้นผิดสังเกต ขวดใสเจือสีเหล่านี้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างคุ้มค่า เพราะสีบางๆ ในขวดใสนี่แหละที่ทำให้คุณภาพเม็ดพลาสติกที่หลอมคืนกลับมาควบคุมไม่ได้ มันจึงไม่มีราคาในการเก็บมาขายคืนจากทะเล คนจึงไม่ช่วยเก็บกลับเข้าฝั่งมา ขวดใสเจือสีเหล่านี้จึงได้กลายเป็นผู้ร้ายตัวใหม่ในท้องทะเลของเรา

“ในช่วงท้ายก่อนลา ท่านคณบดีคณะประมงและ อ.ธรณ์กลับ ท่านผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังได้กรุณามาสมทบ เพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปประมวลออกแบบนโนบายการคลังเพื่อการช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกต่อไปด้วย”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon