‘บีทีเอส’ แจงแผนเยียวยา ‘ผู้โดยสาร’ กรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง ให้ ‘นั่งฟรี-คืนเงิน’ ได้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์สาทร กรุงเทพ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายอาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกันแถลงกรณีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการขัดข้องว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการในกรณีมีการประกาศเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยผู้ใช้บัตรโดยสารประเภท ตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) สามารถนำบัตรโดยสาร ไปขอคืนเงินค่าโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในวันเดียวกัน หรือ ขอรับบัตรโดยสารกลับไปใช้ในเที่ยวอื่น โดยสามารถนำไปใช้เดินทางได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกบัตร กรณีที่เป็นบัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารบีทีเอส ประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด และจะเพิ่มเที่ยวเดินทางพิเศษให้จำนวน 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

สำหรับมาตรการคืนค่าโดยสารให้กับผู้ใช้บริการกรณีเกิดความล่าช้าเมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2561 ดังนี้ ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภทตั๋วเที่ยวเดียวสามารถนำกลับมาใช้ได้ภายใน 14 วัน หากกรณีไม่ต้องการเดินทางสามารถขอคืนเงินได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำหรับบัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) ผู้ใช้บัตรในช่วงที่มีความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 3 เที่ยว และสำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) ที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่เกิดความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 6 เที่ยว โดยผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารสถานีบีทีเอสทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคม 2561 และสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 45 วันนับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ และจะมีอายุการใช้งานอีก 30 วันนับจากการใช้เที่ยวพิเศษเดินทางครั้งแรก

“และในโอกาสนี้บริษัทฯ เตรียมเปิดช่องทางใหม่ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการโดยจะมีแอพพลิเคชั่นในชื่อ ‘BTS SkyTrain’ ให้ดาวน์โหลดทั้งใน Apple App Store และ Google Play Store ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยมีจุดเด่นที่สุดอยู่ที่ การแจ้งเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้อง และการแจ้งความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบ Real Time เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลก่อนใช้บริการ โดยคาดว่าแอพพ์ฯ ดังกล่าวจะพร้อมใช้งานในวันที่ 1 สิงหาคมนี้” นายคีรี กล่าว


บริษัทฯ ขอน้อมรับข้อคิดเห็นทุกประการเพื่อนำไปปรับปรุงระบบบริการให้ดีเหมือนเช่นที่เป็นมา และจะพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ให้เร็วที่สุดและจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และในระหว่างนี้สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ www.bts.co.th, www.facebook.com/BTS.SkyTrain/, Twitter @BTS_SkyTrain, @btsskytrain2, Line @BTSSKYTRAIN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอสโทรศัพท์ 0 2617 6000

บทความก่อนหน้านี้ชาวสวนยางเมืองยะลาเหยียบระเบิดบาดเจ็บสาหัส
บทความถัดไปเชื่อหรือไม่ ? ‘พลังประชารัฐ’ จะชนะเลือกตั้ง ‘เพื่อไทย’