รายการเรื่องนี้ต้องถามหมอ ตอน ยาฝังคุมกำเนิดในวัยรุ่น

ยาฝังคุมกำเนิดในวัยรุ่นเหมาะสมหรือไม่ จะเป็นการสนับสนุน หรือเป็นแนวทางป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ซ้ำๆ

หาคำตอบได้ในรายการเรื่องนี้ต้องถามหมอ กับ นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข