นับถอยหลัง! ร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุมการโฆษณาเกินจริง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า การเดินหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสมุนไพรโลก (World Herb Hub) นั้น เบื้องต้นในระยะ 5 ปีแรกนั้นสิ่งที่กรมจะทำคือการวางรากฐาน ระบบต่างๆ ภายในประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาสมุนไพร อีก 5 ปี ต่อมาจะเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลองอาเซียน และในระยะต่อไปก็พัฒนาประเทศไทยให้อยู่ใน 3 อันดับแรกของเอเชียให้ได้ ซึ่งคิดว่าประเทศไทยมีข้อดีอยู่ 3 ประการคือ มีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยอยู่มากมาย ตรงนี้ก็ต้องมีการรวมรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ มีบริการการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ และมีผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไพร ทั้งหมดนี้เรามีแต่ต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ให้คนรู้จัก และเชื่อมั่นผ่านการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ และปรับรูปแบบให้ทันสมัย เหมาะที่จำนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มวัย

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวต่อว่า สิ่งที่จะมาสนับสนุนให้การพัฒนาสมุนไพรเดินหน้าไปอย่างมีระบบ และรวดเร็วคือการออกพ.ร.บ.ว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีการยกร่างและผ่านการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะเข้าครม. ซึ่งตนอยากจะผลักดันให้กฎหมายตัวนี้บังคับใช้ให้ได้ราวๆ เดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะเข้ามาเป็นตัวกำหนดมาตรฐานของสมุนไพร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานสถานที่ผลิต เพื่อเสริมมาตรการขึ้นทะเบียนอย่างรอบคอบ รวมทั้งเรื่องของการโฆษณาต่างๆ ต้องไม่มีการโอ้อวดเกินจริง เป็นต้น

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้เรื่องการพัฒนาต้นน้ำ คือเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรก็เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถือป็นนโยบายสำคัญ โดยส่งเสริมให้สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะมีมูลค่ามาก เฉพาะตัวสมุนไพรอย่างเดียวก็นับว่ามีมูลค่ามหาศาลแล้ว แต่ถ้าผ่านกระบวนการสกัดสารสำคัญแล้วยิ่งเพิ่มมูลค่าได้อีกมหาศาล ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาแหล่งเพาะปลูกเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการนำมาผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ เพราะต้องยอมรับว่าวันนี้เรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบสมุนไพรจากต่างประเทศสูงถึง 1.7 หมื่นล้านบาทต่อปี เช่นขมิ้นชัน ใบบัวบก เมืองไทยมีเยอะมากแต่ก็ยังต้องนำเข้าเพราะไม่พอใช้ วันนี้ขมิ้นชันมีการปลูกอยู่หลายแหล่ง เช่น ที่อำนาจเจริญปลูกเป็นร้อยไร่ แถมมีคุณภาพดีมากให้สารเคอร์คูมินอยสูงถึง 14.8 เปอร์เซ็นต์ หากส่งเสริมการปลูกเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เรามีแหล่งสมุนไพรที่มีคุณภาพ แต่ต้องย้ำว่าการปลูกสมุนไพรต้องเป็นการปลูกแบบอินทรีย์คือไม่ใช้สารเคมี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon