ภาคปชช.เตรียมหารือ 7 ส.ค.หนุนร่างกม.พัฒนาเกษตรยั่งยืน หลังพบอุตสาหกรรมค้านสุดตัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน  โดยอยู่ในขั้นตอนการเปิดให้ประชาชนในแต่ละภาคได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภาเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเสนอไห้มีการยกร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภายในปี 2564 มีเกษตรแบบยั่งยืนให้ได้ 5 ล้านไร่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  โดยมีการขับเคลื่อนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร แต่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลับพบว่าภาคอุตสาหกรรมผู้ค้าสารเคมี ซึ่งบางคนอ้างว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกร ได้ยื่นหนังสือคัดค้านมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในหนังสือมีใจความหลักๆ 3 ข้อ คือ 1. อ้างว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ จะไม่นำพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ของรัฐบาล 2.จะไม่นำพาเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้า และ3. อ้างว่าพ.ร.บ.จะทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ โดยจากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มที่คัดค้านส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีการคัดค้านไม่ให้มีการแบนสารพาราควอตและสารเคมีอีก 2ชนิดตามมติของ 5 กระทรวงหลัก ที่นำโดยกระทรวงสาธารณสุข

“แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการที่คนพวกนี้ไม่ต้องการให้มีเกษตรแบบยิ่งยืนก็เพื่อหวังผลประโยชน์แก่ตัวเอง ดังนั้นในส่วนของภาคประชาชนจะมีการหารือร่วมกันและแถลงข่าว ในวันที่ 7 สิงหาคม เพื่อสนับสนุนการยกร่างกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรโดยรวม และสะท้อนกลับไปยังบริษัทอุตสาหกรรมว่าการคัดค้านไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลย และแสดงให้ประชาชนเห็นว่าคนกลุ่มเหล่านี้ต้องการมีผลประโยชน์อย่างไร” นายวิฑูรย์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon