ก.แรงงานจัดหลักสูตรกว่า20สาขา เพิ่มทักษะนักศึกษาป.ตรี สมัครด่วน! ตั้งแต่บัดนี้

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เร่งแก้ปัญหาบัณฑิตตกงานกว่า 1.7 แสนคน โดยเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ที่กระทรวงแรงงาน ในการให้ความช่วยเหลือบัณฑิต และยกระดับคุณภาพแรงงาน และมอบหมายให้ กพร.พัฒนาทักษะ (Up Skill/Re-Skill) ให้แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ

นายสุทธิ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของบัณฑิตให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น 4 กลุ่ม กว่า 20 หลักสูตร 1.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกส์ การประกอบธุรกิจ ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล 2.หลักสูตรภาษาต่างประเทศ/ท่องเที่ยวและบริการ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญีปุ่น และการบริการที่ประทับใจ 3.หลักสูตร Soft Skill เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม มนุษบ์สัมพันธ์ในองค์กร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 4.หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

“หลักสูตรจะมีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 6-240 ชั่วโมง บัณฑิตจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนะนำเทคนิคการตอบข้อซักถามในการเข้าสัมภาษณ์สมัครงาน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ดำเนินการฝึก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และจะมีการขยายฝึกอบรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://eit.dsd.go.th/~skill/index.php หรือโทรสายด่วน 1506 กด 4 และ โท.0 2245 4035 และศูนย์ที่นี่มีงานทำ กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ มีการบริการฝึกอบรมทักษะฝีมือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู it’your choice” อธิบดี กพร.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon