ปลัดสธ.สั่ง รพ.ในพื้นที่เสี่ยงท่วมรับมือ คาดเบื้องต้น 5 อำเภอของ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ว่า ขณะนี้มีแนวโน้มจะต้องระบายน้ำออกจากเขื่อน จึงได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ส่วนกลาง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ดำเนินการ 1.ขนย้าย ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำรองไฟ ไปไว้ในที่ปลอดภัย 2.ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล โดยกั้นกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3.สำรวจและสำรองยา เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งยาช่วยชุดน้ำท่วม 4.สำรวจผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ทำแผนออกให้การดูแล 5.เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมออกให้บริการประชาชนทันที และประสานเตรียมสถานที่ปลอดภัยให้บริการประชาชน หากน้ำท่วม ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล

“ที่ จ.เพชรบุรี ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เพชรบุรี ถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย เนื่องจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานต้องระบายน้ำออก คาดว่าน้ำจะเริ่มล้นอาคารระบายน้ำของเขื่อน ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ และมวลน้ำจะถึงแหล่งชุมชนในเทศบาลเมืองเพชรบุรี วันที่ 6 สิงหาคม เวลาประมาณ 24.00 น. คาดว่ามี 5 อำเภอ อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม จึงได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมกั้นกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ สสจ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ” นพ.เจษฎา กล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังให้แต่ละอำเภอสำรวจทรัพยากร เวชภัณฑ์ยา จำนวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกสูง เวชภัณฑ์ยาสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20,000 ชุด จากส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ได้ขอให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดป้องกันน้ำท่วมสถานบริการ อย่าให้กระทบกับการให้บริการประชาชน และสามารถขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากส่วนกลางได้ทันที โดยให้ประสานไปที่สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon