กมธ.สาธารณสุขฯ ถามกรมบัญชีกลางออกเกณฑ์เบิกจ่ายตรงผู้ป่วยมะเร็ง ลิดรอนสิทธิหรือไม่

พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีกรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์เบิกจ่ายตรงของผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 9 รายการ (ระบบ OCPA) สิทธิสวัสดิการข้าราชการ โดยห้ามจ่ายตรงแต่ให้เป็นการสำรองจ่าย ว่า การประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรบังคับให้แพทย์ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น เพราะยังมียานอกบัญชีที่สามารถรักษาโรคได้ผลดี โดยเฉพาะยารักษามะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งที่ผ่านมากรมบัญชีกลางเพิ่งออกคำสั่งไม่ให้ข้าราชการเบิกจ่ายตรง คนที่ใช้ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกคืนทีหลัง กรณีเช่นนี้กระทบกับข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการบำนาญที่มีรายรับน้อย เพราะไม่มีเงินสำรองจ่าย ทำให้ขาดโอกาสได้รับการรักษาต่อเนื่อง ดังนั้นขอเรียกร้องให้กรมบัญชีกลางยกเลิกประกาศดังกล่าวในทันที และไม่ออกประกาศในลักษณะนี้อีกในอนาคต

นายนิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายทางการแพทย์ กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมายการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (arbitration) และแบบไกล่เกลี่ย (mediation) กล่าวว่าประกาศดังกล่าวส่งผลกระทบด้านลบทางต่อผู้ป่วยและครอบครัว  และถือว่าประกาศดังกล่าว เป็นการลิดรอนสิทธิผู้ป่วย เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีผลทางวิชาการหรือการให้ความเห็นจากแพทย์หรือโรงพยาบาลถึงผลกระทบของยาที่รุนแรงต่อผู้ป่วย ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาอยู่แล้วโดยไม่ต้องแบกภาระนี้ การเข้ามากำกับดูแล เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกจ่ายทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ โดยไม่มีเหตุผลนัยสำคัญทั้งทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ขอตั้งข้อสังเกตว่าประกาศดังกล่าวได้มีการทบทวนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (stakeholder) ครบถ้วนแล้วหรือยัง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กรมชลฯ’ เฝ้าระวัง ‘ลุ่มน้ำยม-เพชรบุรี’ พร้อมปรับแผนลดผลกระทบน้ำหลาก
บทความถัดไปคุยนอกจอ โดย เอกราช เก่งทุกทาง : นับถอยหลัง