จิสด้า-สวทช. ปลุกกระแส งานวิจัยในอวกาศปี 2

วันที่ 24 สิงหาคม นายอัมรินทร์ พิมพ์หนู หัวหน้าโครงการ การทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (National Space Exploration- NSE จิสด้า กล่าวว่า จิสด้า และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เตรียมปลุกกระแสการศึกษาและทดลองด้านอวกาศให้คนไทยอีกครั้งกับโครงการการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงปีที่ 2 โดย แนวทางการวิจัยในปีนี้ เน้นการทดลองในหลากหลายสาขาทั้ง สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ เคมี หรือชีววิทยา เป็นต้น ที่สามารถดำเนินการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำหรือในอวกาศ ซึ่งที่ไม่เคยมีผู้ใดทำการทดลองมาก่อน สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา มีงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก 4 ผลงาน ได้แก่ การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้งและโปรตีน-โปรตีนสำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย อาหารไทยไปอวกาศ การชักนำหัวของพืชสร้างหัวภายใต้สภาวะไร้น้ำหนัก และเครื่องพิมพ์สามมิติผลิตอาหารในอวกาศ

นายอัมรินทร์ กล่าวว่า ปีนี้ จิสด้า และสวทช. ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาชุดทดลองสำหรับงานวิจัยทั้ง 4 ชิ้นงาน และได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านอวกาศประเทศจีน (CNSA) และหน่วยงานอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการทดลอง รวมถึงเตรียมส่งการทดลองขึ้นสู่อวกาศ โดยเบื้องต้นจิสด้า ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อรองรับงานวิจัยด้านอวกาศที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ ในการทดสอบงานวิจัยในสภาวะอวกาศบนภาคพื้นดินก่อนที่จะส่งขึ้นไปดำเนินการจริงบนอวกาศ

“โครงการ NSE เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันวงการวิจัยไทยและนักวิจัยชาวไทยให้มีโอกาสสร้างสรรผลงานและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมอวกาศที่สามารถนำไปใช้ได้จริง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้เทียบเท่ากับต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น สำหรับความคืบหน้ารวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในปีที่ 2 จะเป็นอย่างไรจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป”นายอัมรินทร์ฯ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เค้กมะพร้าวไส้แตก Bakery Mind by Aeiw
บทความถัดไป“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแม่จัน เชียงราย