ผู้ประกันตนรักษาโรคหัวใจที่ รพ.จุฬาภรณ์ 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาล (รพ.) จุฬาภรณ์ และสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมรวมทั้งสิ้น 12,840,493 คน กระทรวงแรงงาน โดย สปส.ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ทำให้แรงงานในระบบมั่นใจว่าเมื่อยามเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 7,000 ล้านบาทต่อปี เฉพาะในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวสูงถึง 54,530 ราย ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต สามารถกลับคืนสู่การทำงานได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน รพ.จุฬาภรณ์ ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยการตรวจรักษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจจนถึงการผ่าตัด และฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รวมถึงส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สหสาขาวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในเอเชีย และนวัตกรรมสุขภาพต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการดูแลรักษาให้ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

“หลังการลงนามกับ รพ.จุฬาภรณ์ ผู้ประกันตนหรือผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทำงานสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยทำหัตถการ 7 หัตถการ ประกอบด้วย 1.การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 2.การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน 3.การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ และการจี้ไฟฟ้าหัวใจ 4.การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ 5.การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรชนิดสองห้อง 6.การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร และ 7.การใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ที่ รพ.จุฬาภรณ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โอมิเซะ’ย้ำเป็นยูนิคอร์นรายแรกไม่ใช่เรื่องสำคัญสุด มุ่งวางโครงสร้างเพย์เมนท์เกตเวย์
บทความถัดไปที่แรกในเอเชีย! เฟซบุ๊ก เปิดตัวแอพพ์ใหม่ ‘เมสเซนเจอร์ คิดส์’ ในไทย ให้ครอบครัวเชื่อมต่อปลอดภัย