ทช.หยั่งเสียงคน เกาะสีชัง ประกาศมาตรา 17 แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 กันยายน นายจตุพร บรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธาน ประชุมมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ เกาะสีชัง และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนชายฝั่งในพื้นที่เกาะสีชัง เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดพื้นที่และการกำหนดมาตรการดำเนินงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 จำนวนกว่า 300 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

นายจตุพรกล่าวว่า สำหรับการประกาศมาตรา 17 ทช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของ ทส. ได้ประกาศมาตราดังกล่าวไปแล้วในบริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต รวมถึงโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ทั้ง 24 ชายหาด และล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ ทช. ได้ลงพื้นที่เกาะสีชัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ กับหน่วยงานราชการ พร้อมกับให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดใช้ถุงพลาสติก และหลีกเลี่ยงการใช้โฟมบนเกาะสีชัง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างร้ายแรงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon