กสร.ติวเข้มเจ้าหน้าที่22จว.ชายทะเล พร้อมตรวจ ‘แรงงานประมง’ ถูกละเมิดไอยูยู

เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ว่า หลังจาก กสร.ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในอัตรารายเดือนโดยจ่ายไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง กำหนดให้นายจ้างซึ่งทำการประมงนอกน่านน้ำไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารรับส่งข้อความผ่านดาวเทียม เพื่อให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามี ภรรยา หรือญาติ ได้ตลอดเวลาโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย รวมถึงการกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน เป็นต้น กสร.ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

“ล่าสุด กสร.ได้จัดอบรมแนวทางการตรวจและการดำเนินคดีตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงานและการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2561 ให้แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และนิติกรในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานตรวจแรงงาน สร้างความเข้าใจแก่นายจ้างเจ้าของเรือให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง” นายอนันต์ชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อุบลฯ ร้องสอบผู้ใหญ่บ้านใช้งบไทยนิยมยั่งยืนไม่โปร่งใส เบิกงบซื้อดินได้ของไม่ครบ
บทความถัดไปขนส่งจัดรถบัส 67 คัน พา 3 พันคนจากเชียงราย ร่วมงานหมูป่ากรุงเทพฯ ปล่อยขบวนคืนนี้(มีคลิป)