กทม.เผย 1,577 ชุมชน ในกรุงเทพฯ ของบ ‘ไทยนิยม’

เมื่อวันที่ 7 กันยายน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ที่ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยลาดพร้าว 101 ว่า ผลการพิจารณาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับเขต ได้พิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชน จำนวน 1,577 ชุมชน จาก 2,057 ชุมชน เป็นเงิน 411.40 ล้านบาท โดยมี 480 ชุมชน ไม่ประสงค์ของบประมาณ เป็นเงิน 131.64 ล้านบาท เนื่องจากบางส่วนติดขัดเงื่อนไข คณะกรรมการฯ จึงให้แก้ไขและเสนอโครงการเข้ามาใหม่ และมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เสนอโครงการเข้ามาด้วย ต่อมาสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. จึงประสานไปยัง 50 สำนักงานเขต ให้ชุมชนเสนอเสนอโครงการเข้ามาเพิ่มเติม

“ปัจจุบันได้รับรายงานว่ามี 179 ชุมชน เสนอโครงการเข้ามาแล้ว ซึ่งการเสนอโครงการเพิ่มเติมจะหมดเขตและสรุปผลภายในวันที่ 7 กันยายนนี้ จากนั้นจะนำผลสรุป เข้าพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เป็นประธานกรรมการ” นางศิลปสวย กล่าวและว่า สำหรับการโครงการที่เสนอเข้ามาเพิ่มเติม จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ก่อนจะเริ่มอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จเดือนธันวาคม ส่วนอุปสรรคของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามคู่มือ เพราะชุมชนเมืองจะต่างกับชุมชนต่างจังหวัด อาทิ ไม่มีคณะกรรมการชุมชน กทม.พยายามเปิดช่องให้ผู้อำนวยการเขตแต่งตั้งคณะกรรมการได้ ไม่สามารถเสนอโครงการได้ตามความต้องการ ชุมชนมีข้อจำกัดของผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการ เป็นต้น

นางศิลปสวย กล่าวว่า โครงการไทยนิยมฯ เป็นเรื่องดี เพราะประโยชน์จากการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าจะตกแก่ชุมชนเอง แต่หลังจากโครงการแล้วเสร็จ กทม.ขอให้ชุมชนต้องช่วยกันดูแล บำรุงรักษาสิ่งนั้นให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันทุกภาคส่วน ทำให้เกิดความเข้าใจ ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชุมชนได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon