‘สุวิทย์’ เผย วท.ชงกฎหมายตั้งกระทรวงใหม่เข้า ครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรสัปดาห์นี้ วท.จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. … เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. หลังจากผ่านกฤษฎีกาแล้ว โดย ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงฯ จะนำไปสู่การยุบรวมและตั้งกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

“ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.อีก 3 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. … และ ร่าง พ.ร.บ.การวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. …จะทยอยเสนอเข้า ครม.ในคราวต่อไป คาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะได้กระทรวงใหม่” นายสุวิทย์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image