นักวิชาการ ส่งเสียงถึง “กรมวิชาการเกษตร” บทบาทหน้าที่กรณีสารเคมี

เมื่อวันที่  21 กันยายน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก “Thiravat Hemachudha” กรณีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ว่า 

เรื่องสารเคมีพิษ:
โดยความเป็นจริงแล้วกรมวิชาการกรรมการวัตถุอันตรายทั้งหลายแหล่งที่ตั้งขึ้นมาหลาย 10 ปี ต้องมีหน้าที่ในการศึกษาหาข้อมูลอันตรายเหล่านี้และหาวิธีหามาตรการในการทดแทนสารเคมีและสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึง ณปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่นี้แล้วหรือยัง  เมื่อได้รับการทักท้วง รัฐบาลกลับตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อเรียกหาหลักฐาน และเรียกหาอนุกรรมการขึ้นมาอีกเพื่อที่จะพิจารณา
มิหนำซ้ำยังให้เขียนอธิบายว่าหลักฐานเป็นอย่างไร
ผมถามเปิดผนึกตรงนี้ว่าคนเหล่านี้ที่จัดตั้งขึ้นมาในอดีต ไม่เคยทำงานและไม่เคยรู้เรื่อง
ตั้งขึ้นมาอีกแล้วจะรู้เรื่องหรือแล้วจะให้ผมยืนบรรยายให้ฟังแล้วก็บอกฟังไม่รู้เรื่อง เช่นนั้นหรือ

หมายเหตุ: กรรมการพิจารณาหลักฐานอันตรายของสารเคมีของรัฐบาล ที่เรียกหาหลักฐานจากกรรมการ จนกระทั่งยืนยันว่าต้องตั้งอนุกรรมการมาพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาการเหล่านี้
ต้องเข้าใจหลักฐานที่ผมอธิบายและที่ส่งให้ ในเรื่องต่อไปนี้

-กลไกเกิดสมองเสื่อม กลไกการอักเสบ การวางระบบ เตือนภัย ของ endoplasmic reticulum (ER) ER stress mitochondrial associated membrane complex กลไก autophagy mitophagy mitochondrial dynamics misfolded protprein ubiquitin และ unfolded protein response apoptosis

-โมเดลของสารพิษ ทั้งแบบเฉียบพลัน ได้รับปริมาณสูง และแบบเรื้อรัง ได้รับทีละน้อยรวมทั้งน้อยกว่าที่ระบุตามมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ
การศึกษาทางระบาดวิทยาตั้งแต่ 1985 จนถึงการใช้การระบุบุคคลจากการติดตามระยะยาวทางระบาดวิทยา ที่ได้รับและไม่ได้รับผลกระทบทางสมอง และศึกษายีนตัวใดที่เกี่ยวข้อง

-กลไกของการกิน ต้องเข้าใจ creutzfeld jakob disease mad cow disease จึงจะเขัาใจความเชื่อมโยงลำไส้ การเคลื่อนทางเส้นประสาทผ่านทาง B cell

– การศึกษาโดย ใช้ platform ของ gene editing Caspr/cas9 ในการพิสูจน์ ยีนตัวใดได้รับผลกระทบและมีบทบาทในการฆ่าเซลล์

– ล่าสุด การอักเสบคือตัวการต้น กระทนเส้นเลือด energy crisis และการตาย ไตวาย สมอง มะเร็ง การบรรเทาอักเสบลดมะเร็ง ลดโรคเส้นเลือด ลดโรคสมอง
NewYork academy of science symposium September 2018

-และต้องเข้าใจ route of exposure รวมทั้งการทำลายสมดุลย์ของ gut microbiome และกระตุ้นการสร้าง misfolded protein จากลำไส้ ผ่านทางเส้นประสาทเข้าสมองอีกทาง
gut brain axis จน gut liver brain axis (บทบาทของตับในการเตรียม glycolipid ผ่านเข้าเสนเลือดที่ต้องปกติเพื่อให้เข้าสมองได้)

-นี่คือที่มาของคนที่เจอสารฆ่าแมลงจึงเกิดเบาหวาน และไขมันแปรปรวน

หมายเหตุ ผมได้ฟังบรรยายจากผู้รายงานการเกิดโรคพาร์กินสันจาก MPTP ซี่งเป็นจุดเริ่มตันของการจับตาพาราควอต ของหมอสมองในสหรัฐตั้งแต่ปี 1985  ครูผม Prof Richard T Johnson และเพื่อนของท่านที่ได้ nobel คือProf Gajdusek พบสาเหตุของโรค CJD ผมเป็นที่ปรึกษาชององค์การอนามัยโลก ขณะเกิดวิกฤติวัวบัาเกิดโรคในคน และกลไกผ่านทางการกิน

ติดตามเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/thiravat.hemachudha

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon