ไบโอไทยโพสต์ถูกบรรษัทข้ามชาติสารพิษกำจัดศัตรูพืช กดดันยุติบทบาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน  มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “BIOTHAI” ว่า

หลังจากบรรษัทข้ามชาติสารพิษกำจัดศัตรูพืช ออกมาเคลื่อนไหวให้นักวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรยุติบทบาทและให้ลาออกจากนักวิชาการหลังจากได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตกค้างของสารพิษพาราควอตในสิ่งแวดล้อม เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีความพยายามเพื่อกดดัน BIOTHAI ให้ยุติบทบาทการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ซึ่งคาดว่ามาจากโพสต์ของไบโอไทยที่เปิดเผยหนังสือการคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คำชี้แจงของคณะทำงานยกร่างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงข้อคัดค้านของกลุ่มองค์กรดังกล่าว ตลอดจนการเปิดเผยความจริงที่ระบุว่ากลุ่มที่คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ว่ามีบุคคลใดบ้าง และบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทค้าสารพิษ

รวมทั้ง สำเนาหนังสือดังกล่าวยังได้จัดส่งไปยัง นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน “คณะกรรมการแก้ปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง”

เราเห็นว่าการกระทำดังกล่าว หวังใช้อำนาจของรัฐบาล ในการปิดปากการเปิดเผยความจริงของ BIOTHAI และนักวิชาการ ซึ่งมีเจตนาในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องหลังการคัดค้านการแบนสารพิษตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข และการสนับสนุนให้มีกฎหมายส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนที่จะเป็นการต่อสู้ทางนโยบายอย่างเปิดเผย โปร่งใส โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ หรือเหตุผลเชิงประจักษ์

หากการเปิดเผยของ BIOTHAI เป็นการบิดเบือนความจริง ให้ข้อมูลเท็จต่อประชาชน กรณีที่เปิดเผยชื่อผู้คัดค้าน พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทใดบ้างนั้นก็สามารถนำข้อมูลที่แท้จริงมาเปิดเผยต่อประชาชน มิใช่การใช้อำนาจเถื่อนในฐานะที่กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลมาปิดปากประชาชน

BIOTHAI ขอให้สัญญาต่อประชาชนว่า เราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรประชาชน และผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้มีการแบนสารพิษร้ายแรง และสนับสนุนการผลักดันกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลและภัยคุกคามใดๆ

อ่านเพิ่มเติมได้ในเพจ BIothai คลิก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon