ปธ.บอร์ด สสปท.ชี้ปลด ผอ. สสปท.

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (บอร์ด สสปท.) เปิดเผยถึงกรณีบอร์ด สสปท.มีคำสั่งปลดนายชัยธนา ไชยมงคล ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ สสปท. ว่า ยอมรับว่าบอร์ดมีคำสั่งปลดนายชัยธนาจริง ด้วยเหตุผลว่านายชัยธนาถูกพนักงานใน สสปท.ร้องเรียนว่ามีการแต่งตั้งพนักงานไม่ถูกระเบียบ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งสถาบันฯ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ บอร์ด สสปท.จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และผลสรุปเมื่อช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีความบกพร่อง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบพัสดุของสถาบันฯ ในการที่จะจัดจ้างพนักงานจะต้องขออนุมัติจากบอร์ด สสปท.ก่อน จึงเป็นที่มาของการที่บอร์ด สสปท.มีมติเป็นเอกฉันท์ปลดออกจากตำแหน่ง


“บอร์ด สสปท. มีทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งมีผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นหนึ่งในนั้นด้วย แต่ในที่ประชุมบอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าประชุมเพียง 10 คน ลา 1 คน เมื่อพิจารณาในวาระนี้ ปรากฎว่ากรรมการทั้ง 9 คน มีมติให้ปลดผู้อำนวยการสถาบันฯ เพราะเห็นว่าทำผิดกฎหมายองค์การมหาชนจริงๆ ซึ่งเรื่องได้มีการนำไปหารือกับฝ่ายกฎหมายแล้ว เห็นว่าอยู่อำนาจที่บอร์ดสามารถดำเนินการได้” พล.อ.อภิชาต กล่าว

บทความก่อนหน้านี้แผ่นดินไหวเขย่า อ.พาน 3.4 ริกเตอร์
บทความถัดไปถนนยิ่งกว่าหลุมพระจันทร์! ชาวบ้านวอนหน่วยงานช่วยแก้ไข-ดูเเลด่วน