ปิดจ้อบ! ต่ออายุแรงงานประมง ม.83 ยอด 6,082 คน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล โดยได้เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจะอนุญาตให้คราวละ 1 ปี ตามที่แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือโอเอสเอส สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดติดชายทะเล หรือสถานที่ที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัดนั้น ปรากฏว่า มีแรงงานต่างด้าวมายื่นขอขยายระยะเวลาการทำงานจำนวนทั้งสิ้น 6,082 คน คิดเป็นร้อยละ 55.29 เป็นกัมพูชามากที่สุด 4,565 คน รองลงมา พม่า 1,397 คน และลาว 120 คน โดยจังหวัดที่มีผลการดำเนินการมากที่สุด 5 อันดับ คือ ระยอง ตราด ชลบุรี ปัตตานี และสงขลา

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงงานประมงโดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบเอ็มโอยู เป้าหมาย 42,000 คน ซึ่งขณะนี้มีนายจ้างยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานแล้ว 13,949 คน และได้ดำเนินการจัดส่งคำขออนุญาตนำเข้าแรงงานไปสถานทูตทั้ง 3 ประเทศ 9,099 คน เป็นกัมพูชา 4,588 คน พม่า 4,159 คน ลาว 352 คน โดยได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 1,656 คน

“สำหรับแรงงานประมงตามมาตรา 83 ที่ไม่ได้ต่ออายุการทำงานในครั้งนี้พบว่า บางส่วนเปลี่ยนสถานะเป็นเอ็มโอยูแล้ว และบางส่วนเดินทางกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถนำเข้าแรงงานประมงได้ทันต่อความต้องการ ทั้งนี้ ขอย้ำว่าแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงาน หากฝ่าฝืนทำงานมีความผิดในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องโทษปรับ 5,000-50,000 บาท ตรวจพบจับปรับแล้วส่งกลับประเทศทันที ส่วนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีความผิดในข้อหารับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน และหากทำผิดซ้ำ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 50,000-200,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มติชนออนไลน์ชวนแสดงความเห็น “คิดว่า 250 ส.ว.ที่คัดสรรจาก คสช.” ทำหน้าที่อะไร
บทความถัดไปชี้มหา’ลัยต้องเปลี่ยนวิธีคิดรับวิกฤต เน้น ‘สหวิชา’ แทนมุ่งศาสตร์เฉพาะทาง