‘บิ๊กอู๋’ ลงเมืองโอ่งเยี่ยมสถานประกอบการต้นแบบจ้างงานคนพิการตามกม.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตรวจเยี่ยม บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการเซรามิคเครื่องปั้นดินเผา ปัจจุบันมีลูกจ้าง 1,882 คน ในจำนวนนี้เป็นลูกจ้างคนพิการ 20 คน จากนั้น ตรวจเยี่ยม บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภท บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมอบกรอบ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 1,397 คน ในจำนวนนี้มีคนพิการ 4 คน ซึ่งกระทรวงแรงงานสนับสนุนสถานที่ให้ผู้พิการตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยมีการจัดสถานที่สำหรับคนพิการได้จำหน่ายสินค้าด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง กระทรวงแรงงานได้เข้าไปจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้กับพนักงานลูกจ้างในปี 2559 – 2561 อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การบำรุงรักษาและควบคุมรถยก กลยุทธ์บริหารงานและการจัดการโลจิสติกส์ 4.0 เป็นต้น ส่วนในปี 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีได้เข้าประสานและวางแผนการฝึกอบรมให้กับบริษัททั้ง 2 แห่งแล้ว ซึ่งจะเปิดฝึกอบรมในช่วงเดือนมกราคม 2562 ในหลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานใน จ.ราชบุรี มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 456,703 คน เป็นผู้มีงานทำ 449,008 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ผู้ว่างงาน 5,607 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน และผู้ที่รอฤดูกาล 2,088 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีสถานประกอบการ 4,884 แห่ง มีผู้ประกันตน 172,544 คน
มีแรงงานนอกระบบ 249,470 คน มีแรงงานต่างด้าว 50,091 คน

บทความก่อนหน้านี้เพจดังแถลงการณ์ ยืนหยัดข้าง “จินนี่”ลูกสาว “หญิงหน่อย”ชี้แต่งกายไม่ขัดกาลเทศะ
บทความถัดไปประมูลที่ดิน”เอคิว”4.3 พันไร่ ราคาต่ำเกิน…”กฤษดาธานนท์” ไล่เช็คบิล