ไบโอไทยโพสต์ฉะกรมทรัพย์สินฯ ขัดขวางนักวิจัยไทยพัฒนากัญชา เหตุรับยื่นขอสิทธิบัตรต่างชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงาว่า ขณะนี้ในเฟซบุ๊กของBIOTHAI ระบุถึงคำแถลงของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ (12 พ.ย.2561) ซึ่งยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา และขณะนี้ยังไม่มีการออกสิทธิบัตรกัญชานั้น  โดยเพจระบุว่า สิ่งที่แถลงได้ละเลยเรื่องสำคัญ คือ การที่กรมทรัพย์สินฯได้ดำเนินการให้มีการ “ประกาศโฆษณา” สิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาไปแล้ว อย่างน้อย 8 คำขอสิทธิบัตร

ใน 8 คำขอสิทธิบัตรนั้น มีคำขอสิทธิบัตรจำนวนหนึ่ง เช่น คำขอสิทธิบัตร “ไฟโตแคนนาบินอยด์ในการรักษามะเร็ง” ของบริษัท GW Pharma และ Otzuka Pharmaceutical หมายเลขคำขอสิทธิบัตร 1201004672
ระบบ PCT โดยได้มีการประกาศโฆษณาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นั้น ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการขอรับสิทธิบัตร “สารสกัดต้นแคนนาบิส (cannabis plant extract)” ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืช อันเป็นข้อห้ามตามมาตรา 9(1)

ใน พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 28(1)เขียนอย่างชัดเจนว่า “ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขอรับสิทธิบัตรหรือโดยวิธีการอื่นที่อธิบดีกำหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคำสั่ง

การประกาศโฆษณาจะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นคำขอสิทธิบัตรที่ถูกต้องเท่านั้น ดังระบุไว้ใน มาตรา28(2) ว่า ” ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องตามมาตรา 17 และการประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้อธิบดีมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยกฎกระทรวง”

การประกาศโฆษณาคำขอสิทธิบัตรดังกล่าวจะมีผลในการขัดขวางนักวิจัยไทยในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสารสกัดดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่มีการรับจดทะเบียนหรือออกสิทธิบัตรก็ตาม เนื่องจาก ในมาตรา 35(ทวิ) ได้ให้การคุ้มครองชั่วคราวผู้ยื่นขอสิทธิบัตรและได้ประกาศโฆษณาไว้ดังนี้

” การกระทำที่ขัดต่อมาตรา 36 ก่อนวันออกสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร เว้นแต่จะเป็นการกระทำต่อการประดิษฐ์ ที่ขอรับสิทธิบัตรและได้มีการประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวตามมาตรา 28 แล้ว โดยบุคคลผู้กระทำรู้ว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วหรือได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการประดิษฐ์นั้นได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว”

ยังมีคำขอสิทธิบัตรที่ขัดต่อกฎหมายแต่ได้มีการประกาศโฆษณาโดยไม่ชอบโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆอีกในจำนวน 8 คำขอสิทธิบัตรดังกล่าว โดยไบโอไทยจะทยอยนำมาเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

นักวิชาการอิสระชี้ไม่ถูก! แนะผู้ป่วยฟ้องศาลร้องสิทธิบัตรกัญชา เอาผิดกรมทรัพย์สินฯ

แรงส์!! นัดรวมพลสูบกัญชาหน้าทำเนียบ ต้านต่างชาติได้สิทธิแทนไทย

รง.กัญชาส่อแป้ก! เหตุปมสิทธิบัตร ด้านกก.ปฏิรูป สธ. ขอกรมทรัพย์สินฯแจงชัดๆ

“ปิยะสกล” ขอหารือ “รมว.พาณิชย์” ถกสิทธิบัตรกัญชา ด้านปธ.บอร์ด อภ. รอฟังกรมทรัพย์สินฯ 12 พ.ย.นี้ 

ระดมกำลังจี้กรมทรัพย์สินฯ ถอนสิทธิบัตร ‘กัญชา’ ถ้าไม่ทำ! ขอ คสช.ออกม.44 ชี้ขาด

จี้ ก.พาณิชย์ถอนสิทธิบัตรต่างชาติยื่นขอกัญชา 6 รายการ จ่อฟ้องศาลคุ้มครอง

หมอจุฬาฯจวกยับ!! หลังกรมทรัพย์สินฯ ให้ต่างชาติยื่นขอจดสิทธิบัตรสาร ‘กัญชา’ กระทบปท.แน่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon