อธิบดีพก.ตั้งสอบวินัยขรก.เอี่ยวทุจริตเงินคนพิการ 

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณี นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานตรวจสอบต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบมูลนิธิและสมาคมด้านคนพิการหลายแห่ง รวมถึงข้าราชการระดับจังหวัดของ พม. และกระทรวงแรงงาน (รง.) ที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตการจ้างงานคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ว่า จากการตรวจสอบเอกสารที่นายปรีดานำมายื่น พบมี 2 กรณี กรณีแรกเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 กรณีนี้ พก.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 รายอาจจะเกี่ยวพันกับข้อร้องเรียน ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้ว ส่วนจะมีบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยหรือไม่อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง

อธิบดีพก.กล่าวอีกว่า ส่วนอีกกรณีเป็นข้อมูลการทุจริตในระดับพื้นที่ 15 จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน โดยมี จ.เชียงใหม่และกาฬสินธุ์ที่ผู้ว่าราชการทั้ง 2 จังหวัดได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงระดับพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ตาม พก.และรง.มีการประชุมทบทวนแนวทางการปฏิบัติการจ้างงานคนพิการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอุดช่องโหว่ต่างๆ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและบูรณาการการดำเนินงานตาม มาตรา 33, 34 และ 35 มีการตั้งคณะทำงานกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับ การร้องทุกข์ ร้องเรียน การจ้างงานคนพิการเพื่อดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง และรวดเร็ว หากพบเจ้าหน้าที่กระทำความผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญมีการจัดทำและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางของการจ้างงานคนพิการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างสองกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาดำเนินงาน และมีการติดตามตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าต้องทำให้ได้ก่อนปีใหม่นี้

บทความก่อนหน้านี้“จ๊อบ-นิธิ” เที่ยวฟิน อิน CEBU
ตื่นตากับฉลามวาฬ ดำดิ่งสู่เมือง Oslob
บทความถัดไปลุงทำเอง เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก เท้า-มือ ปั่นได้ 15 นาทีใช้ไฟได้นาน 6 ชม.ไม่มีตก