‘บิ๊กอู๋’ เปิดประชุม TVET Forum ครั้งที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพแรงงานรับโลกอนาคต

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม TVET Forum ครั้งที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง “ทักษะอาชีพและอนาคตของงาน : กลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก” ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า เวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และลูกจ้าง ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับโลกของการทำงานในอนาคต ซึ่งเป็นความท้าทายและเป้าหมายที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งอนาคตของงาน หรือ Future of Work ยังเป็น 1 ใน 7 การริเริ่มในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งไอแอลโอ ในปี 2562 (ILO centenary initiatives) สำหรับการริเริ่มอื่นๆ ได้แก่ ประเด็นผู้หญิงในโลกการทำงาน การพัฒนาสีเขียว การยกระดับมาตรฐานแรงงาน การขจัดความยากจน การพัฒนาความร่วมมือวิสาหกิจ และธรรมาภิบาล

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และคลื่นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 กับความหวังที่ประเทศไทยจะต้องก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาผลิตภาพแรงงานไทยที่ยังต่ำ รวมทั้งความท้าทายจากภายนอกประเทศ อาทิ วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่ประเทศสมาชิกต้องดำเนินการให้บรรลุ และการนับถอยหลังที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 เป็นต้น

“หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ คือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือแรงงาน ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve และ New S-Curve สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุด คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำงานแบบประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบไตรภาคี และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย นำประเทศไปสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประเทศไทยพร้อมสำหรับทุกความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะร่วมกันพัฒนากำลังแรงงาน สู่การทำงานที่มีคุณค่า มีอนาคตของงานที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่ทุกคนในสังคมของภูมิภาคนี้ได้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตม.ไทย-ลาวเชื่อมสัมพันธ์ 2 ประเทศ พร้อมส่งกลับผู้ต้องขังหนีข้ามแดน
บทความถัดไปชาวบ้านไม่โอเค ! ฮือไล่เจ้าอาวาสวัดดัง ปิดไฟไม่ให้จัดงานศพ หลวงพ่อบอก ‘ลืม’ พศ.เร่งสอบ