กรมสุขภาพจิตชวนร่วมงาน ‘ความสุขทางใจมอบให้กันได้’ 1 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้มี โครงการความสุขทางใจมอบให้กันได้ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตเวชที่ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสืบค้นประวัติได้เนื่องจากไม่ทราบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จึงไม่สามารถได้รับสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากหน่วยงานอื่น ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล อีกทั้งส่งเสริมวิชาชีพให้กับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ได้มีความรู้ความสามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพหาเลี้ยงตนเองได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป อันจะเป็นการส่งคืนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพที่จะเป็นกำลังของชาติสืบต่อไป ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นนั้น จำเป็นต้องจัดหาทุนทรัพย์มาสนับสนุนในการดำเนินงาน ทางมูลนิธิจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเผยแพร่วัตถุประสงค์ของมูลนิธิและขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านจิตเวช

“โดยโครงการนี้ เราจะมีกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. ที่ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลายใหม่ของมูลนิธิพร้อมผู้ออกแบบ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ การเสวนา ‘การแบ่งปันความสุข’ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพจิต กิจกรรมต่างๆ และจะมีการแนะนำช่องทางการบริจาคและเปิดรับบริจาค” โฆษกกรมสุขภาพจิตกล่าว

บทความก่อนหน้านี้บริษัทตั้งใหม่พื้นที่อีอีซีพุ่ง7-8% โรงหนังใหญ่ทุน1.7พันล.ผุดในเอ็มควอเทียร์
บทความถัดไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อทรงออกแบบแก่ผู้ร่วม ‘Bike อุ่นไอรัก’ ปชช.เฝ้าฯ รับเสด็จไม่มีรั้วกั้น