“บิ๊กอู๋” เยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา  พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางอรัญญา แสงสิงแก้ว ภริยา เยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ภายในงานกาชาดประจำปี 2561 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนลุมพินี บริเวณประตู 1 ตรงข้าม สน.ลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามที่สภากาชาดไทย โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ปี 2561 ได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคมที่ผ่านมา  ร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานและสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ในงานกาชาดประจำปี 2561 โดยได้ร่วมกิจกรรมการประกวดในงานกาชาด จำนวน 3 กิจกรรม

ได้แก่ 1) ประกวดว่าวไทยโบราณ ได้รับรางวัลชนะเลิศตัวแทนกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นางอรพินท์ บุญนก สังกัดสำนักงานประกันสังคม 2)ประกวดร้านกาชาด ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานสภากาชาดไทย และ 3)ประกวดขวัญใจกาชาด ตัวแทนกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ วิรัตน์ สังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.61 มีการประกวดรอบแรก คือ การแนะนำตัว การแสดงความสามารถ การแสดงพิเศษ ของกลุ่มผู้เข้าประกวดชุด ขาวแดงแห่งศรัทธา และภารกิจขวัญใจประชาชน โดยรับกล่องบริจาคไปรับเงินเพื่อมอบให้สภากาชาดไทย ขณะที่วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.30 น.จะมีการตัดสินผู้ชนะเลิศ 1 ตำแหน่ง รองชนะเลิศ 2 ตำแหน่ง และขวัญใจประชาชน 1 ตำแหน่ง ประกวดด้วยชุดไทยสวยงาม

ทั้งนี้ จากการออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ได้มีกิจกรรม อาทิ การสาธิตอาชีพอิสระวันละ 2 อาชีพ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 1 ธ.ค.61 โดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจำหน่ายสินค้าราคาถูก คุณภาพดี อาทิ เสื้อผ้ากีฬา ยาสีฟันสมุนไพรเครื่องประดับไข่มุก ขนมเค้กตรัง เป็นต้น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม การนวดแผนไทยโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งกิจกรรมเกมบิงโก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน

โดยตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน  – 1 ธันวาคม 2561 มีรายได้จากการจำหน่ายบัตร ดังนี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รายได้ 68,880 บาท วันที่ 24 พฤศจิกายน  กรมการจัดหางาน รายได้ 112,880 บาท วันที่ 25 พฤศจิกายน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายได้ 160,970 บาท วันที่ 26 พฤศจิกายน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายได้ 111,600 บาท วันที่ 27 พฤศจิกายน สำนักงานประกันสังคม รายได้ 149,690 บาท วันที่ 28 พฤศจิกายน กรมการจัดหางาน รายได้ 172,230 บาท วันที่ 29 พฤศจิกายน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายได้ 193,580 บาท วันที่ 30 พฤศจิกายน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายได้ 152,910 บาท รวมรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งสิ้น 1,122,740 บาท โดยรายได้ทั้งหมดนี้จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทยต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon