เปิด ‘ศรีสวัสดิ์โมเดล’ คลินิกลอยน้ำแห่งแรกในไทย หนุนกระแสท่องเที่ยวปลอดภัย

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่าง 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัด สธ. กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เลขาธิการแพทยสภา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ ขับเคลื่อนคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ.เห็นความสำคัญของการจัดตั้งคลินิกลอยน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งสร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่ และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 5 ได้จัดบริการคลินิกลอยน้ำศรีสวัสดิ์โมเดล แห่งแรกของประเทศไทย อยู่บนแพลอยน้ำในทะเลสาบเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ ป่วยฉุกเฉิน และเจ็บป่วยอื่นๆ ให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นและดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองรอง เป็นการหนุนกระแสท่องเที่ยวปลอดภัยของ จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวทางน้ำ จึงเกิดธุรกิจแพที่พัก แพล่อง เครื่องเล่นทางน้ำ รีสอร์ทขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกว่า 140 ราย นักท่องเที่ยวปีละประมาณ 800,000 คน และมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางน้ำและเครื่องเล่นทางน้ำอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดในปี 2561 มีผู้บาดเจ็บ 143 ราย เสียชีวิต 8 ราย

Advertisement

 

นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า คลินิกลอยน้ำศรีสวัสดิ์โมเดลนี้ นอกจากรองรับบริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เจ็บป่วยทั่วไป ยังมีบริการนวดเพื่อสุขภาพด้วยทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ จากโรงพยาบาล (รพ.) ท่ากระดาน และทีมอาสาสมัครจากทั่วประเทศ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบนแพ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ ชุดยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน รถเข็น เบาะนอนคนไข้ ยา เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีเรือเร็ว รถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงรองรับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) เปิดให้บริการในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

ด้าน นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 5 มีแผนการพัฒนาศักยภาพของคลินิกลอยน้ำศรีสวัสดิ์โมเดล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4 ด้าน คือ 1.บุคลากร (Staff) โดยเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล จิตอาสามูลนิธิ กู้ภัย ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของคลินิกลอยน้ำให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์การแพทย์รองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.ระบบบริการ (Service) ส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยทางน้ำ 3.ศักยภาพของบุคลากร (Skill) พัฒนาหลักสูตรสำหรับกู้ชีพทางน้ำโดยจัดอบรมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ประกอบการ และ 4.ระบบ (System) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Data Health Center และระบบประกันสุขภาพ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image