‘อัศวิน’ ยัน ‘รถเมล์เอ็นจีวี’ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวระหว่างร่วมพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ที่ศาลาว่าการกทม. 2 (ดินแดง) ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 อนุมัติให้ ขสมก.ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศเอ็นจีวี จำนวน 3,183 คัน เพื่อนำมาวิ่งให้บริการประชาชน ทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่า ทรุดโทรม โดยเร่งรัดให้ ขสมก.ดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารในระยะแรก จำนวน 489 คัน ซึ่งที่ผ่านมา ขสมก.ได้ดำเนินการจัดซื้อมาแล้ว 7 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จ โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ขสมก.ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 489 คัน กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO (เอสซีเอ็น-ชอ) ซึ่ง ขสมก.ได้ตรวจรับรถงวดที่ 1 จำนวน 100 คัน และนำไปวิ่ง ให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถสาย 20, 21, 37, 105,138 และสาย 140 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 งวดที่ 2 จำนวน 100 คัน และได้นำรถไปวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถสาย 26, 60, 168, 514, 23, 142, 145 และสาย 511 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 งวดที่ 3 ส่วนแรก จำนวน 50 คัน จะนำไปวิ่งในเส้นทางเดินรถสาย A1 – A4 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ส่วนที่ 2 จำนวน 50 คัน จะนำไปวิ่งในเส้นทางเดินรถสาย 129, 510, 522, 26 และ 168 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ส่วนงวดสุดท้าย จำนวน 189 คัน จะดำเนินการตรวจรับประมาณกลางเดือนมีนาคม 2562 โดยจะนำรถไปวิ่งให้บริการในเส้นทางเดินรถสาย 59, 129, 510, A2, 60, 168, 514, 23, 102, 142, 145, 511, 76, 140 และสาย 141

“โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศเอ็นจีวี จำนวน 489 คัน อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้กับประชาชน ซึ่งรถโดยสารดังกล่าวเป็นแบบชานต่ำที่นำเครื่องยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ เข้ามาประกอบภายในประเทศไทย ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบในลักษณะอารยสถาปัตย์ (Universal Design) พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรองรับการใช้บริการของคนพิการ และผู้สูงอายุได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยหวังว่าประชาชนจะหันมาใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก.มากขึ้น และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และลดปริมาณการปล่อยมลพิษในอากาศอีกด้วย” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon