กรมอนามัยรุก ‘การตลาด’ สื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย ว่า กรมอนามัยเตรียมหารือกับสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญ ปรับใช้หลักการตลาดมาสื่อสารให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือนำความรู้สุขภาพต่างๆ ไปใช้ เพราะแต่ละคนมีความชอบ สนใจ และจริตที่แตกต่างกัน จะใช้ข้อมูลความรู้สุขภาพหรือสื่อรณรงค์เพียงชุดเดียวสื่อสารกับทุกกลุ่มวัยอีกต่อไปไม่ได้

“ดังนั้น ควรจะต้องมีความหลากหลาย ให้เหมาะกับคนหลายๆ กลุ่มในสังคม หรือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้” พญ.พรรณพิมล กล่าว และว่า เบื้องต้นจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะสื่อสารเรื่องใดให้ตรงกับความสนใจ เช่น สมุดสีชมพูที่บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ในเร็วๆ นี้จะทำแอพพลิเคชั่นที่มีระบบประมวลว่า แม่สนใจค้นหาเรื่องอะไร หรือพูดคุยเรื่องอะไร จะได้ทำข้อมูลสื่อกลุ่มคนเหล่านี้โดยเฉพาะ เป็นต้น

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สำหรับการสื่อสารให้คนรับรู้นั้น จะมีหลายช่องทาง ทั้ง เว็บไซต์กรมอนามัย ที่จะเป็นคลังความรู้สุขภาพทั้งหมด ซึ่งมีการจัดทำเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถค้นหาได้ตามความชอบ และอาจต้องประสานงานกับกูเกิล เพื่อให้กรมอนามัยอยู่ในอันดับต้นๆ หรือหน้าแรกของการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีการลงทุน นอกจากนี้ อาจต้องใช้โซเชียลมีเดีย อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ในการสื่้อสารข้อมูล เพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงหรือแชร์ข้อมูลสุขภาพผิดๆ ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon