สธ.และยูนิเซฟ มอบของขวัญวันเด็ก ‘ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก’

เมื่อวันที่ 11 มกราคม  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ร่วมกับแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย  และ นาย โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า อัตราการเกิดของประเทศไทยลดลงโดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบปัญหาต่าง ๆ ด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2500 กรัม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอยู่ในระดับต่ำ และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” จึงต้องส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพขึ้น มุ่งเน้นให้เด็กเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

“เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พัฒนาโครงการ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก” (Early Moments Matter on Mobile) เพื่อเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้ แนะนำกิจกรรมสร้างพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ตามช่วงวัย เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเข้าถึงความรู้และทักษะปฏิบัติอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี การเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็ก เกิดเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ถือเป็นของขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2562 สำหรับเด็กไทยที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “การได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความเฉพาะเจาะจง และมีสิ่งต่างๆ ที่พ่อแม่ควรรู้และควรระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับช่วงวัยนั้นๆ  โครงการย่างเพื่อสร้างลูก จึงจะส่งข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ            อินโฟกราฟิก และวิดีโอ ในเรื่องที่เหมาะสมกับอายุของเด็กให้ผู้รับ โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมอนามัย ยูนิเซฟ และกรมอื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็ก เพื่อให้พ่อแม่ได้สามารถได้รับความรู้ และนำกิจกรรมไปทดลองทำกับลูกได้

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว และการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เช่น ร้องเพลง อ่านนิทานให้เด็กฟัง นับเลข หรือวาดรูปด้วยกัน ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี แต่หลายครอบครัวก็ยังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ เพราะรู้สึกว่าตนเองไม่มีทักษะและความรู้เพียงพอ หากพ่อแม่ได้รับคำแนะนำผ่านสิ่งที่อยู่ใกล้มือของพวกเขา เช่น โทรศัพท์มือถือ ก็จะช่วยสร้างความรู้ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดูแลลูกตลอดช่วงปฐมวัย  ยูนิเซฟมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกับกรมอนามัยในการริเริ่มโครงการที่มีประโยชน์นี้ เพราะเราเชื่อว่าการเลี้ยงดูที่ดีจะช่วยให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม”

โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) ประกอบด้วย โดยมีข้อมูลความรู้สำหรับช่วงตั้งครรภ์จนเด็กอายุครบ ปี ใน หัวข้อ ได้แก่ 1. ตั้งครรภ์คุณภาพ 2. นมแม่และโภชนาการเด็ก 3. เข้าใจพัฒนาการเด็กตามวัย 4. การเล่นและการส่งเสริมพัฒนาการ  5. เลี้ยงลูกเชิงบวก 6. ป้องกันโรคและดูแลเมื่อเจ็บป่วย 7. ความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ 8.สุขอนามัยที่ดี และ 9. บทบาทสมาชิกในครอบครัว โดยพ่อแม่สามารถสมัครรับข้อความได้ฟรี โดยเข้าไปที่เพจ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก (www.facebook.com/9YangTH)

 

วิธีสมัคร ย่างเพื่อสร้างลูก

1.       เข้าไปที่เพจ “9 ย่างเพื่อสร้างลูก (www.facebook.com/9YangTH)

2.       คลิกในช่อง ส่งข้อความ” แล้วกรอกข้อมูล

 

บทความก่อนหน้านี้ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบ-ประกาศกกต. 9 ฉบับ รับลต. ขีดเส้นค่าใช้จ่ายพรรคละ 35 ล้าน
บทความถัดไปชาวบ้านร้องตรวจสอบ โรงงานยางเครปเหม็น-ปล่อยน้ำเสีย อุตอุดรฯสั่งปรับปรุง