ทส.จัด เดิน-วิ่ง รณรงค์ดับไฟป่าแม่ฮ่องสอน ทำแนวกันไฟ ไทย-เมียนมา

ทส.จัด เดิน-วิ่ง รณรงค์ดับไฟป่าแม่ฮ่องสอน ทำแนวกันไฟ ไทย-เมียนมา

วันที่ 19 มกราคม ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายวิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดงานพิธีปล่อยขบวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และกิจกรรมฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน(ไทย-เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ผู้แทนเครือข่าย และเสบียงอาหารให้กับกำลังพลพนักงานดับไฟป่า ณ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนปางโยน บ้านรวมไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่จากประเทศเมียนมา ราษฎรหมู่บ้านเครือข่ายอาสาป้องกันไฟป่า และราษฎรหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย – เมียนมา นักวิ่งจากชมรมต่างๆ มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คน

 

Advertisement

นายธัญญา กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ป่าประมาณ 19.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 19.08% ของพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศถูกไฟไหม้ ทำลายสมดุลธรรมชาติของระบบนิเวศในป่ารวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติในป่าต้องสูญเสียไป ดังนั้น ไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนให้ ความสำคัญเรื่อยมาโดยพบว่าไฟป่าที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นมีสาเหตุหลักมาจาก การเก็บหาของป่า ล่าสัตว์เผาไร่และสาเหตุอื่น ๆ นอกจากนี้ไฟป่ายังเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤติ ปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวม และที่สำคัญยังส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น มีพื้นที่ป่าประมาณ 6.65 ล้านไร่ เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันทุกปี ทั้งปัจจัยภายในพื้นที่เองและจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการขยายผลและทำให้การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์มาตราการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image