ไบโอไทยเผยกรมทรัพย์สินทางปัญญาขยับแล้ว!! ยกเลิกคำขอ ‘สิทธิบัตรกัญชา’ เจ้าปัญหา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพจ BIOTHAIโพสต์ถึงกรณีภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่งให้จัดการปัญหาสิทธิบัตรกัญชา ว่า   หลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการยกคำขอสิทธิบัตรกัญชา ซึ่งเป็นการยื่นคำขอร่วมกันระหว่างบริษัท GW Pharma และ Otsuka Pharmaceuticals แล้ว รวม 7 คำขอ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม ที่ผ่านมา ดังนี้

– คำขอเลขที่ 1101003758 การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์ หรือสารผสมของสารดังกล่าวในการรักษาโรคลมบ้าหมู สั่งยกคำขอตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 วันที่ 29 ม.ค. 2562

– คำขอเลขที่ 0901002471 ผลในการต่อต้านเนื้องอกของสารผสมแคนนาบินอยด์ สั่งยกคำขอตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 วันที่ 29 ม.ค. 2562

– คำขอเลขที่ 1201004672 ไฟโตแคนนาบินอยด์ในการรักษามะเร็ง สั่งยกคำขอตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 วันที่ 30 ม.ค. 2562

– คำขอเลขที่ 1201005115 การใช้งานของไฟโตแคนนาบินอยด์ (CBDV) ในการรักษาโรคลมบ้าหมู สั่งยกคำขอตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 30 ม.ค. 2562

– คำขอเลขที่ 1301003751 การใช้ไฟโตแคนนาบินอยด์แคนนาบิไดออล (CBD) รวมกับยาต้านโรคลมชัก แบบมาตรฐาน (SAED) ในการรักษาโรคลมชัก สั่งยกคำขอตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 วันที่ 30 ม.ค. 2562

– คำขอเลขที่ 1401001619 องค์ประกอบทางเภสัชกรรมที่ประกอบรวมถึง ไฟโตแคนนาบินอยด์ แคนนาบิดิวาริน (CBDV) และแคนนาบิไดออล (CBD) สั่งยกคำขอตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 วันที่ 30 ม.ค. 2562

– คำขอเลขที่ 801006631 การใช้แคนนาบินอยด์ร่วมกับยาต้านโรคจิต สั่งยกคำขอตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2562 วันที่ 30 ม.ค. 2562

เมื่อรวม 3 คำขอ ที่กรมฯแจ้งว่าได้แจ้งยกเลิกก่อนหน้านี้ 3 คำขอ ได้แก่

– คำขอเลขที่ 501005232 วิธีการสำหรับการทำให้ทรานส์-(-)- เดลตา9 -เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และทรานส์-(+)- เดลตา9 -เตตราไฮโดรแคนนาบินอล บริสุทธิ์ ของบริษัท ยูโร-เซลตีเกอ เอส.เอ. ซึ่งได้แจ้งเมื่อวันที่ 19-พ.ย.-61

– คำขอเลขที่ 601002456 ส่วนผสมเชิงเภสัชกรรมที่ออกฤทธิ์ของแคนนาบินอยด์สำหรับรูปแบบขนาดยาที่ถูกปรับปรุง ของบริษัท ยูโร-เซลตีเกอ เอส.เอ. ซึ่งได้แจ้งชี้แจงเมื่อวันที่ 19-พ.ย.-61 และ

-คำขอเลขที่ 301001207 สูตรผสมแคนนาบินอยด์ตามธรรมชาติที่ถูกทำให้เสถียรแล้ว ของบริษัท โซลเวย์ ฟาร์มาซูติคัลส์ บีวี ซึ่งได้แจ้งชี้แจงเมื่อ 9-ม.ค.-62

ทำให้คำขอสิทธิบัตรที่มีการแจ้งยกคำขอแล้วทั้งสิ้น 10 คำขอ (ไม่รวม 3 คำขอที่บริษัทได้ละทิ้งคำขอไปก่อนหน้านี้แล้ว)

สิ่งที่ควรจับตาต่อไปมี 4 เรื่องสำคัญที่ต้องจับตา ตรวจสอบ และดำเนินการ คือ

1) บริษัทที่ถูกแจ้งยกคำขอมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 60 วัน

2) บริษัทดังกล่าวและบริษัทอื่นๆสามารถยื่นคำขอได้ใหม่อีกครั้งหลัง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับปรับปรุงแก้ไขมีผลบังคับใช้ แต่ต้องไม่ใช่การประดิษฐ์เดิมที่เคยยื่นคำขอแล้ว ซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีการนำเอาการประดิษฐ์เดิมมาสวมรอยว่าเป็นการประดิษฐ์ใหม่หรือไม่

3) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อมีการยื่นคำขอใหม่ และขัดต่อมาตรา 9 ไม่ว่าจะเป็น กรณีการยื่นขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสารสกัดจากพืช การบำบัดรักษาโรค เป็นต้น จะต้องปฏิเสธคำขอตั้งแต่ต้น ไม่ปล่อยให้มีการรับคำขอ จนเข้าสู่กระบวนการประกาศโฆษณาเหมือนดังที่ผ่านมา เพราะจะทำให้การยกเลิกคำขอเป็นไปได้โดยยาก เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานและนักวิจัยในประเทศ

4) ต้องเร่งวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการแพทย์และอื่นๆอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดไม่ว่าจะเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ใดๆก็ตาม

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในเว็บไซท์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไบโอไทยพบว่าหลังจากมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่…

โพสต์โดย BIOTHAI เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon