‘บิ๊กอู๋’ แนะแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี รู้ภาษา เพิ่มศักยภาพ นำประสบการณ์มาต่อยอดที่บ้าน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างพบปะให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ว่า ยินดีกับทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ทุกคนต้องฝึกฝนภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน เพื่อให้สามารถสอบแข่งขันไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวันให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สำหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จำเป็น คือ ทักษะการสื่อสารด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาที่ 3

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า ภาษาเกาหลีจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ การต่อยอดอดีต โดยทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และนำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไปเพื่อสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ ปรับปัจจุบันเพื่อปูทางสู่อนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ต้องมีความพร้อมทางทักษะด้านแรงงาน ต้องยกระดับศักยภาพของตัวเราเอง และสร้างคุณค่าใหม่อนาคตด้วยการเพิ่มศักยภาพของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ด้านภาษา ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดผลต่อการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้ฝากให้ ทุกคนตั้งใจทำงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำกลับมาใช้ภายหลังที่เดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศกว่า 420,000 คน ซึ่งในปี 2562 กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) มีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 45,000 คน ในจำนวนนี้เป็นโควตาจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีใต้ 6,000 คน โดยในแต่ละปีแรงงานไทยสามารถส่งรายได้กลับประเทศปีละกว่า 140,000 ล้านบาท

 

บทความก่อนหน้านี้‘หมอธี’ ปลื้มปัญหาหนี้ครูดีขึ้น เล็งหารือ ‘ก.พ.ร.’ หลังพบ สกสค. ออกข้อบังคับฯ อาจไม่เป็นไปตาม กม.
บทความถัดไป“ขอนแก่น”ฝุ่นจาง ลดลงมาระดับสีส้ม อากาศเป็นใจ ขึ้นบินทำฝนหลวง 4 จว.ภาคอีสาน