เว็บ change เผยผลสำรวจคนไทยจะไปเลือกตั้ง อยากให้หยุดวงจรรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) จัดงานเจนเดอร์ ทอล์ก ตอนที่ 2 อุดมการณ์ พลังอำนาจ และ ตัวตนของผู้หญิงในรัฐสภา เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย มองโกเลียและไต้หวัน มาร่วมเผยประสบการณ์ให้กับผู้หญิงไทยที่กำลังจะลงเลือกตั้ง โดยมีตัวแทนสตรีจากพรรคการเมืองต่างๆ 18 พรรค มาร่วมงาน

ภายในงานเว็บไซต์รณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม change.org ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง “Your Voice : ส่งเสียงเปลี่ยนประเทศ” ที่ได้สำรวจตั้งแต่ 2-31 มกราคม จากผู้สำรวจ 5,136 คน เป็นชาย 62.31% และหญิง 36.61% นางสาววริศรา ศรเพชร ผู้อำนวยการ change.org เปิดเผยว่า จากที่ได้สอบถามประชาชนว่าตื่นเต้นกับอะไรมากที่สุด พบว่า 43.59% ตั้งหน้าตั้งตารอเห็นบรรยากาศการเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรื่องที่กังวลใจที่สุด 60.36% คือ ความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้ง เช่น การทำงานของกกต. ซื้อเสียง รองลงมาคือ ความขัดแย้งของขั้วการเมืองที่ไม่จบสิ้น และกังวลว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก โดยประชาชน 18.85% ไม่เข้าใจระบบการเลือกตั้งในปีนี้ มีเพียง 25.58% ที่ตอบว่าเข้าใจมาก

สำหรับนโยบายที่อยากเห็นแต่ละพรรคเดินหน้านั้น นางสาววริศรา เผยว่า คือความเป็นธรรมทางกระบวนการกฎหมาย ที่ 62.99% รองลงมาคือ ความโปร่งใส คอร์รัปชั่น , เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง , พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม แต่แยกออกไปแต่ละประเภท พบว่าประเด็นสิทธิสตรี คนสนใจเรื่องความรุนแรงในครอบครัว , ประเด็นสาธารณสุข คนอยากเห็นระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน , ประเด็นสิ่งแวดล้อม คนอยากจัดการปัญหาขยะ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมและ PM2.5 ขณะที่เรื่องการศึกษา 71.91% เน้นการเรียนรู้เพื่อชีวิต มากกว่าสอบวัดระดับ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจคนรุ่นใหม่ มองว่าประเด็นที่อยากให้พรรคการเมืองแก้ไข คือเรื่อง เศรษฐกิจ คอร์รัปชั่น การศึกษา รัฐสวัสดิการ รองลงมาคือ หยุดวงจรรัฐประหาร ปฏิรูปศาล ลดขนาดกองทัพ ยกเลิกเกณฑ์ทหาร และ อยากให้นักการเมืองทำได้ตามที่พูด อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 30 ปีขึ้นไป 94.58% ตอบว่าจะไปเลือกตั้ง

บทความก่อนหน้านี้“ขอนแก่น”ฝุ่นจาง ลดลงมาระดับสีส้ม อากาศเป็นใจ ขึ้นบินทำฝนหลวง 4 จว.ภาคอีสาน
บทความถัดไปรวบพ่อค้าหมูเชิดเงิน 2 แสน เบี้ยวส่งเนื้อหมู งานบวช