กทม.แจงยิบโรงเผาขยะ 1.3 หมื่นล.ไม่ได้เลี่ยง ‘อีไอเอ’

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณีผู้เชี่ยวชาญด้านบริการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งข้อสังเกตโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม รวม 2 โครงการ มูลค่า 13,140 ล้านบาท ไม่ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และกรณีที่โรงเผาขยะจะทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ว่า โรงงานเตาเผามูลฝอยตามโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน แม้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงานอีไอเอ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 แต่ต้องจัดทำมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ ตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ดังนั้น การดำเนินโครงการดังกล่าว จึงต้องถือปฏิบัติตามหลัก CoP ยืนยันว่าไม่ได้หลีกเลี่ยงการจัดทำอีไอเอแต่อย่างใด

นายชาตรี กล่าวอีกว่า สำหรับการป้องกันฝุ่นละอองจากการเผาขยะในเตาเผาของโครงการฯ ได้กำหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีควบคุมการเกิดฝุ่นละออง ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยใช้เครื่องกรองแบบถุงกรอง (Bag House Filter) ซึ่งจะใช้การกรองตามพื้นผิว (surface filter) เพื่อดักฝุ่นละอองที่ไหลออกมาพร้อมกับก๊าซไอเสีย ไม่ให้ไหลผ่านพื้นผิวกรองได้ เหลือเฉพาะก๊าซไอเสียเท่านั้นที่ปล่อยระบายออกทางปล่องระบายอากาศ นอกจากนี้ การเผาไหม้ขยะในเตาเผาของโครงการฯ ได้ออกแบบให้มีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส และมีระยะเวลาการเผาไหม้ของไอเสียในห้องเผาไหม้ ไม่ต่ำกว่า 2 วินาที ซึ่งจะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับ มีการใช้เครื่องกรองแบบถุงกรอง เพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นละอองก่อนปล่อยออกสู่ปล่องระบายอากาศ อีกทั้ง มีการตรวจวัดการปลดปล่อยมลพิษแบบต่อเนื่อง (Online Continuous Emission Monitoring System) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon