ก.แรงงาน เร่งผลิต ‘ซูเปอร์ เวิร์กเกอร์’ กลุ่มเอสเอ็มอี-โอทอป

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูลภาพรวมธุรกิจขนาดย่อย (เอสเอ็มอี) ในประเทศไทย ปี 2560  มีเอสเอ็มอีกว่า 3 ล้านราย ครอบคลุมการจ้างงาน มากกว่า 11 ล้านคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า 5 ล้านล้านบาทต่อปี ดังนั้น การช่วยเหลือเอสเอ็มอีจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วน เพื่อเป็นการวางรากฐาน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กระทรวงแรงงานจึงจัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่เอสเอ็มอี 4.0

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอีผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ขยายการให้บริการภาครัฐ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอี กลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน จำนวน 228 แห่ง พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ หรือซูเปอร์ เวิร์กเกอร์ (Super Worker) จำนวน 15,000 คน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการเอสเอ็มอี โอทอป วิสาหกิจชุมชน ที่มีลูกจ้างหรือสมาชิก ไม่เกิน 200 คน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสีย ลดต้นทุน ลดกระบวนการในวงจรการผลิต โดยจะให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา 210 วัน พร้อมทำหน้าที่ร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบกิจการวิเคราะห์งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนงานต่างๆ ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

“ผลการดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ผ่านมา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2561 พัฒนาทักษะแรงงานกว่า 85,400 คน มูลค่าเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต จำนวน 5,400 ล้านบาทต่อปี ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 1,103 แห่ง” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้เจาะกลยุทธ์ สร้างสีสันก่อน ‘เลือกตั้ง’ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ทั่วไทย
บทความถัดไปด่วน! ‘กอร์ดอน แบงก์ส’ มือกาวแชมป์โลกของอังกฤษ เสียชีวิตในวัย 81 ปี