เช้าหลังวาเลนไทน์ ฝุ่นจางหาย กทม.-ปริมณฑล อยู่ในมาตรฐานทุกพื้นที่

เช้าหลังวาเลนไทน์ ฝุ่นจางหาย กทม.-ปริมณฑลอยู่ในมาตรฐานทุกพื้นที่ ภาคเหนือ 5 จ.ยังฝุ่นยังฟุ้ง ขณะที่สระบุรี-ขอนแก่นยังเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ มีค่าฝุ่นละออง 16-41 มคก./ลบ.ม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากถึงคุณภาพอากาศปานกลาง

สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา 1.กทม. ร่วมกับกองทัพอากาศทำการบินพ่นละอองน้ำในบรรยากาศต่อเนื่องจากเมื่อวันที่. 14 ก.พ. จำนวน4 เที่ยวบิน ในพื้นที่เขตบางเขน และวังทองหลาง และได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีอาคารสูงติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำจากบนอาคาร 2. กรมชลประทาน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำ เข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน บริเวณถ.กาญจนาภิเษก เขตคันนายาว ถ.สายไหม เขตสายไหม ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ ถ.สามเสน เขตดุสิต 3. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วทั้งหมด จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ ระยอง นครสวรรค์ ขอนแก่น พิษณุโลก เพื่อปฏิบัติการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในทุกพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 4. หน่วยงานอื่นๆ ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

คาดการณ์สถานการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง

ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น. พบ 1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 48 – 93 มคก./ลบ.ม. ปริมาณ ฝุ่นละออง PM10 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 35 – 63 มคก./ลบ.ม. ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนักคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดย จ.ลําปาง ต.พระบาท อ.เมือง 58 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 54 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 63 มคก./ลบ.ม.
จ.ลําพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง 63 มคก./ลบ.ม. จ.น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 58 มคก./ลบ.ม.
จ.แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง 62 มคก./ลบ.ม. จ. ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 50 มคก./ลบ.ม.

Advertisement

ส่วนกลางภาค จ.สระบุรี ต.หน้าพระลาน อ.เฉบิมพระเกียรติ 54 มคก./ลบ.ม. จ.กาญนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง 53 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 67 มคก./ลบ.ม.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image