กทม. พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมจัดหน่วยเลือกตั้งจำลอง เพื่อสาธิตวิธีการเตรียมหน่วยเลือกตั้งอย่างถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยมี  โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. ร่วมประชุม

นางศิลปสวย กล่าวว่า จากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ทั้ง 50 สำนักงานเขต เมื่อวันที่ 9 – 10 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา พบว่ายังมีบางหน่วยเลือกตั้งที่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอและวิธีการปฏิบัติยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน วันนี้จึงได้เชิญผู้อำนวยการเขต และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งทั้ง 50 สำนักงานเขต มาซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยนายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน และคณะวิทยากรซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครที่มีความรู้ ความชำนาญการจัดการเลือกตั้งมาบรรยายให้ความรู้ พร้อมจัดหน่วยเลือกตั้งจำลองเพื่อสาธิตวิธีการเตรียมหน่วยเลือกตั้งอย่างถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ  ทั้งนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และให้คำนึงถึงความถูกต้องโปร่งใสตามที่กฎหมายกำหนด

นางศิลปสวย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ควรจัดทำแผนที่ที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งขอให้หน่วยเลือกตั้งจัดเตรียมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าสำรอง และเตรียมชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟดับในวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ได้ให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจไปแล้ว อาทิ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เพียงพอ ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลและเสนอขอรับการสนับสนุนจาก กกต. อย่างไรก็ดีหากต้องหน่วยเลือกตั้งใดที่อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอให้รีบแจ้งเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาโดยด่วน เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image