สช.ชง ‘รัฐบาลใหม่’ ปลดล็อกท้องถิ่นสร้างเมืองสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวทีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เจาะประเด็น “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย” ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นางภารนี สวัสดิรักษ์ รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562 กล่าวว่า มีข้อเสนอต่อว่าที่รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศว่า การดำเนินงานพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้องไม่แยกเรื่องสุขภาพออกจากความเป็นเมือง ต้องคำนึงถึงมิติของสุขภาพและสังคมไปพร้อมกัน

นางภารนี กล่าวว่า 1.พฤติกรรมของคนและสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย เช่น ความเร่งรีบของวิถีชีวิตที่ก่อความเครียด สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เนือยนิ่งขาดการออกกำลังกาย และขาดความรู้ด้านสุขภาพ 2.กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การจัดการขยะ น้ำเสีย และฝุ่นควันจากการจราจร 3. สิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น การเผาไหม้ ทิศทางลม การจัดการที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว ฯลฯ ทั้งหมดสัมพันธ์กับอาการป่วยไข้ของเมืองทั้งสิ้น เวทีสมัชชาสุขภาพฯ เมื่อปี 2559 จึงมีฉันทามติเรื่อง “การจัดและการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ” และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายเพื่อที่อยู่อาศัยและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนเร่งสานพลังเพื่อสร้างเมืองสุขภาวะ

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวว่า อุปสรรคของการพัฒนาเมืองคือ ความไม่เป็นอิสระ เนื่องจากถูกกำหนดทิศทางการบริหารมาจากส่วนกลาง งบประมาณไม่สอดคล้องกับการดำเนินการตามบริบทพื้นที่ จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ว่า ควรกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ภาครัฐจัดทำนโยบายพัฒนาเมืองฝ่ายเดียว แต่ทุกวันนี้การขยายตัวของเมืองเร็วมากและงบประมาณจำกัด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปู่สว่าง’ วัย 99 ยังแจ๋วคว้าทองทุ่มน้ำหนักกรีฑาสูงอายุ
บทความถัดไป‘กวินทร์’ยันเปล่างอแงหลุดทีมชาติ ชี้มีความเป็นมืออาชีพพอ