นักวิชาการจับตา 15 มี.ค.คกก.แห่งชาติห้ามหรือไม่ห้าม ‘ขายเหล้า’ วันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะนักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวถึงมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เสนอมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เมษายนนี้ และได้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะประชุมและพิจารณาในวันที่ 15 มีนาคมนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า สนับสนุนคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ให้ออกมาตรการดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลที่ ศวส.ลงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา จำนวน 1,612 คน พบว่าประชาชน ร้อยละ 70.1 เห็นด้วยกับมาตรการห้ามขายในวันที่ 13 เมษายนนี้ โดยผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 88.7 เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว แม้แต่ผู้ดื่มเกินกว่าครึ่งหนึ่งร้อยละ 51.7 ยังเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว

“เหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุจราจร ลดเหตุทะเลาะวิวาท รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ลดพฤติกรรมลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ และลดความเดือดร้อนรำคาญจากพฤติกรรมเมา สำหรับเหตุผลอันดับแรกที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามจำหน่าย คือ ทำให้งานสงกรานต์ไม่สนุก าส่วนมาตรการทางเลือก ได้แก่ การหยุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์เร็วกว่าเวลาที่อนุญาตตามปกติ พบว่าร้อยละ 62.8 เห็นด้วย โดยกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่า ควรอนุญาตให้จำหน่ายได้ถึง 2 ทุ่ม และกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าควรให้จำหน่ายได้ถึง 4 ทุ่ม นอกจากนี้กว่าร้อยละ 60 ยังเห็นด้วยว่ามาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรครอบคลุมถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือลอยกระทงด้วย” ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ กล่าวว่า ประชาชนที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 66.5 ยังมีความเห็นว่า ควรห้ามกิจกรรมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การจัดอีเว้นท์ การจัดคอนเสิร์ต เป็นต้น ซึ่งผู้ดื่มร้อยละ 31.4 เห็นด้วยกับมาตรการนี้เช่นกัน สำหรับความเห็นของประชาชนต่อการมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบของงานประเพณีต่างๆ พบว่าไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ ร้อยละ 80.2 งานบวช ร้อยละ 63.9 และงานอื่นๆ ร้อยละ 58.3

ด้านนายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการลงนามโดยนายกรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป อาจทันสงกรานต์ปีนี้ หากรัฐบาลเอาจริง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘โสมแดง’ จัดเลือกตั้งใหญ่ ชี้ทำเป็นพิธีคาด ‘คิม’ คะแนนท่วมเหมือนเคย
บทความถัดไป‘บิ๊กจิน’ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมนัดแรก กรรมการขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ ‘กัญชา’ ทางการเแพทย์ 11 มี.ค.