ตั้ง “ทิพวัลย์” ผอ.สอว. คุมประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทย์ฯ- เด้งคนเก่าพ้นสำนัก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัด วท. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานปลัด วท. อีกหนึ่งตำแหน่ง พร้อมมีคำสั่งย้าย นางอภิญญา ตันติรังสี ผู้อำนวยการส่วนฯ คนเดิม ไปประจำอยู่สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัด วท.

นอกจากนี้ ยังประกาศรายชื่อคนดีศรี วท. ประจำปี 2562 จำนวน 17 คน อาทิ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สอว. สำนักงานปลัด วท. น.ส.ศุภรา กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายอาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายนิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ น.ส.เพ็ญศิริ ศรันย์รัฐ หัวหน้างาน งานวางแผนและพัฒนาเครือข่ายการใช้งาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เป็นต้น โดยคนดีศรี วท. ทั้ง 17 คน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการ วท. ในงานวันสถาปนา วท. ที่จะจัดขึ้นวันที่ 22 มีนาคมนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image