ตั้ง “ทิพวัลย์” ผอ.สอว. คุมประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทย์ฯ- เด้งคนเก่าพ้นสำนัก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัด วท. ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานปลัด วท. อีกหนึ่งตำแหน่ง พร้อมมีคำสั่งย้าย นางอภิญญา ตันติรังสี ผู้อำนวยการส่วนฯ คนเดิม ไปประจำอยู่สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัด วท.

นอกจากนี้ ยังประกาศรายชื่อคนดีศรี วท. ประจำปี 2562 จำนวน 17 คน อาทิ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สอว. สำนักงานปลัด วท. น.ส.ศุภรา กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองพัฒนากิจกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายอาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายนิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ น.ส.เพ็ญศิริ ศรันย์รัฐ หัวหน้างาน งานวางแผนและพัฒนาเครือข่ายการใช้งาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เป็นต้น โดยคนดีศรี วท. ทั้ง 17 คน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการ วท. ในงานวันสถาปนา วท. ที่จะจัดขึ้นวันที่ 22 มีนาคมนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สงคราม5จี ‘หัวเว่ย’ VS สหรัฐอเมริกา
บทความถัดไปปิดล้อมยิงปะทะโจรใต้จับได้ 3 คน สารภาพวางแผนลอบวางระเบิด