หมอกควันปกคลุมภาคเหนือสูงสุดที่ ‘อ.แม่สาย’ ขณะที่เมืองแพร่อากาศดีแล้ว

หมอกควันปกคลุมภาคเหนือสูงสุดที่  “อ.แม่สาย” วัดค่าได้ 115 มคก./ลบ.ม. ขณะที่เมืองแพร่อากาศดีแล้ว

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ณ เวลา 09.00 น.ว่าค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวันที่ 14 เมษายน เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบ 9 พื้นที่เป็นพื้นที่สีส้ม คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่ เป็นพื้นที่สีแดง คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่ เป็นพื้นที่สีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง และ 1 พื้นที่ เป็นพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 35-115 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งมาตรฐานต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 50-164 มคก./ลบ.ม. โดยมาตรฐานต้องไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.

วันเดียวกัน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า มีการตรวจพบค่า PM2.5 ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 80 มคก./ลบ.ม., ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 115 มคก./ลบ.ม., ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 65 มคก./ลบ.ม., ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 60 มคก./ลบ.ม., ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครื่องตรวจวัดมีปัญหา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 61 มคก./ลบ.ม., ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 53 มคก./ลบ.ม., ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 45 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 101 มคก./ลบ.ม., ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 57 มคก./ลบ.ม., บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 57 มคก./ลบ.ม., ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 91 มคก./ลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 67 มคก./ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 99 มคก./ลบ.ม., ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 35 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 74 มคก./ลบ.ม. และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 41 มคก./ลบ.ม.

นายประลองกล่าวว่า คพ.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน และสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th และแอพพลิเคชั่น air4thai และติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือได้ทาง www.pcd.go.th

 

บทความก่อนหน้านี้ติดกำไลEM คุมประพฤติเมาแล้วขับ 184 ราย เงื่อนไขห้ามออกจากบ้านหลัง 4 ทุ่ม
บทความถัดไปเปิดบ้าน และความรัก ‘ครอบครัวจักรพงษ์’ ‘ครั้งหนึ่งฮาน่าบอกให้ฮิวโก้ไปมีคนอื่น’