กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดอบรม ‘หมอพื้นบ้าน’ ใช้กัญชา 13 จว. ทั่วทุกภาคของปท.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการสมุนไพรกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย สู่การใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) อนุญาตให้สามารถนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการนำกัญชา และกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบมีความเหมาะสม รัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย ป้องกันมิให้มีการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจสำหรับปฏิบัติการในภารกิจ               ด้านบริหารจัดการต่อยอดกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย มาใช้ทางการแพทย์แผนไทยฯประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากคณะกรรมการทุกคณะ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนงานต่ออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป สำนักงานตั้งอยู่     ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หากประสงค์จะประสานติดต่องานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 0 2591 7007 ต่อ 2301

ด้าน นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการจัดอบรมการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ว่า ตามกฎหมายให้สามารถนำกัญชาและกระท่อม มาใช้เสพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถยื่นขออนุญาตมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียน การสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากรครู ก จำนวน 150 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรในการจัดอบรมการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแนวทางเวชปฏิบัติการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการอบรมวิทยากร ครู ก ระยะเวลา 2 วัน ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นจะจัดให้มีอบรมความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านใน 13 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ต่อไป โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตรดังกล่าวจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำหรับการอบรมที่มีสมาคม ชมรมต่างๆ จัดขึ้นและเก็บค่าลงทะเบียนนั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น และไม่ได้รับรองใบผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแต่อย่างใด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! ไฟไหม้องค์การค้า ลาดพร้าว ผอ.อค.ลั่นไม่ใช่สร้างสถานการณ์
บทความถัดไป“ธนาธร” ขอบคุณประชาชนต้อนรับกลับไทยอบอุ่น ลั่นกำลังใจล้น-มั่นใจความบริสุทธิ์