จัด ‘ทีมแพทย์’ เกาะติดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดูแล ปชช. 6 โซน 72 จุด ระวัง ‘ลมร้อน-ท้องร่วง’

กระทรวงสาธารณสุข ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานด้านการแพทย์-สาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จัดทีมปฏิบัติการพร้อมดูแลประชาชนร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฝ้าระวัง ‘โรคลมร้อน-ท้องร่วง’

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า สธ.ได้ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชุมวิดีโอทางไกลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ได้ประชุมผู้แทนจากทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจาก 6 โซนงานพระราชพิธี ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานทั้งในวันซ้อมใหญ่และช่วงงานพระราชพิธีให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ประชาชนที่ไปร่วมงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และร่วมกิจกรรมของทุกจังหวัดได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด

นพ.สุขุมกล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ในส่วนกลางได้เตรียมทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์จากกรมการแพทย์ และทีมจากโรงพยาบาลในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมจัดบริการประชาชนร่วมกับกองแพทย์หลวง สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมแพทย์เหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน และมูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยใน 6 โซน มีทีมแพทย์ตรวจรักษาประจำจุดบริการทางการแพทย์ 72 จุด ทีมคัดกรองด้านสุขภาพจิต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) ประจำจุดคัดกรอง 21 จุด รวมทั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว ทั้งทีมกู้ชีพระดับพื้นฐาน ทีมกู้ชีพระดับสูง ทีมแพทย์เดินเท้า และทีมเอ็มแคท ระบบสื่อสาร พาหนะ และเส้นทางเคลื่อนย้ายทั้งทางบก ทางน้ำ โรงพยาบาลรับส่งต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว รวมทั้งให้กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ประสานการทำงานกับ กทม. ในการดูแลสุขาภิบาลอาหาร น้ำ สุขา การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อน

“สำหรับในต่างจังหวัด ได้สั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในวันที่ 4 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 วางแผนจัดบริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ เตรียมยาเวชภัณฑ์ บุคลากรการแพทย์ ทีมเอ็มแคท และระบบทางด่วนผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ โดยให้ นพ.สสจ. เป็นหัวหน้าทีม รอง นพ.สสจ. และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นรองหัวหน้าทีม เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เตรียมร่างกายให้พร้อมร่วมงานและกิจกรรมต่างๆ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จังหวัดจัดขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันโรคลมร้อน ท้องร่วง เป็นต้น” นพ.สุขุมกล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘จอห์น วิญญู’ ชี้อยากให้สังคมดีขึ้น อย่าหยุดคิด-ถาม ถ้าอยู่กับที่ ‘ก็อยู่ในกะลาต่อไป’
บทความถัดไป‘วิว-จิว’ กวาดแชมป์ ‘โยเน็กซ์-สิงห์-โรซ่า-บีทีวาย จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชาลเลนจ์ 2019’