กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดป้าย ‘วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่’

วันที่ 13 พฤษภาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สธ. ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และประชาชนชาว จ.แพร่ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จำนวน 100 ราย และพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาพยาบาล ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 1 ราย

ศ.นพ.ปิยะสกล กราบทูลรายงานว่า สธ.มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในปี 2554 เพื่อรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ในสังกัด สธ.มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศที่จะเอื้อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สธ.และยุทธศาสตร์ชาติ โดยก่อสร้างบนที่ดินที่ได้รับบริจาค จำนวน 25 ไร่ 1 งาน 47.5 ตารางวา จากนายทวีศักดิ์ ล้อบุญยรักษ์

“ในปี 2558 ได้รับอนุมัติจาก สธ. ให้จัดการเรียนการสอนได้รับอนุมัติหลักสูตรและรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลและเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 44 คน ปัจจุบันมี ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม เป็นผู้อำนวยการ มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 รุ่น รวม 199 คน รุ่นที่ 1 จะจบการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะกระจายไปปฏิบัติงานในสถานบริการของ สธ.ต่อไป” ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ให้ 1 หมื่น! ตามหาคนร้ายขโมยทุเรียน 700 กิโลกรัม เจ้าของสวนเชื่อหัวขโมยเป็นคนในพื้นที่
บทความถัดไปล็อคไอ้มอส! ลวงสาวนอร์เวย์ไปข่มขืนข้างทาง แฉพ้นโทษไม่ทันข้ามวันทำเกาะพะงันฉาว(ชมคลิป)