ก.แรงงาน รุก! เต็มอัตรา ‘ฝึกผู้ต้องขัง’ สร้างชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ กว่า4พันคนทั่วปท.

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าตามที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จากข้อมูลกรมราชทัณฑ์ คาดว่าจะมีผู้ต้องขังประมาณ 100,000 คน จากเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิดังกล่าว กพร.ได้ดำเนินการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ โดยการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ จะเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพด้วย นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับกรมการจัดหางาน (กกจ.) ในการจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสม การรับงานไปทำที่บ้าน รวมถึงอาชีพอิสระ ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังแสดงความประสงค์จะเข้าทำงานหลังพ้นโทษกว่า 30,000 คน ขณะที่ตำแหน่งงานว่างมีมากกว่า 80,000 อัตรา

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการครั้งนี้ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์ ในการนำวิทยากรและครูฝึกจัดฝึกอบรมในเรือนจำและทัณฑสถาน ซึ่งเน้นหลักสูตรสาขาช่างที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ อาทิ ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม ช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การทำเก้าอี้จากยางรถยนต์ นวดไทยเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

“ในปี 2562 ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 4,285 คน ล่าสุดสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) น่าน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูกระเบื้อง รุ่นที่ 35/2562 ที่โรงฝึกอาชีพ เรือนจำจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง มีผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเข้าฝึกอบรม จำนวน 25 คน ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ลดสถิติการกระทำผิดซ้ำ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เต็มภาคภูมิ” อธิบดี กพร.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พปชร.จัดสัมมนา 115 ส.ส. ขอบคุณในความสำเร็จ อ้าง 8.4 ล้านเสียง ชอบธรรมตั้งรัฐบาล
บทความถัดไปหนุ่มยโสธรไว้เล็บมือยาว 20 ซม. เชื่อนำโชคลาภมาให้