“ปิยะสกล” ย้ำในเวทีโลก ไทยมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ศ.นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในที่ประชุมในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กว่า 45 ปี คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อระบบบริการและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ

“อีกทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเท่าเทียมในการให้บริการทางสุขภาพ ซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้แล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เกินความจำเป็น การฟ้องร้องที่เพิ่มสูงขึ้นและการใช้ประโยชน์จากระบบบริการลดลง โดยความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ ประกอบไปด้วยความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ความไว้วางใจในการให้บริการที่มีคุณภาพ และเกิดความใกล้ชิดระหว่างประชาชนและบุคลากรด้านสุขภาพ โดยลดการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตน ตามคำสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้ ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถสร้างและรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้คงไว้ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ช่วยให้ประสบความสำเร็จภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ให้ยั่งยืน

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon